Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Vilda djur

I vår kommun bor vi alla ganska naturnära. Ibland kan du ha turen att få en naturupplevelse i din egen trädgård. Men i vissa fall kan de vilda djuren upplevas som ett problem. Här får du tips på vad du kan göra om du har problem med vilda djur.

Tänk på att dina grannar kanske inte har samma naturintresse som du. Undvik därför att mata in vilda djur som omgivningen kan uppleva som störande. Du får heller aldrig ta med dig djurungar som verkar övergivna. Det gör mer skada än nytta och är inte tillåtet.

Om du har klagomål

Det är vanligt att miljö- och byggnadsförvaltningen får in klagomål på störningar från vilda djur. Vi har kommunala skadedjursskyttar som vi i nödfall kan anlita för att avliva djur. De kommunala skadedjursskyttarna får bara användas vid olägenheter för människors hälsa enligt miljöbalken och inom område med detaljplan. Utanför detaljplanelagt område får du kontakta respektive jakträttsinnehavare och diskutera möjliga åtgärder.

Att avliva ett djur sker bara som en absolut sista utväg när alla andra åtgärder misslyckats. Om man tar bort ett djur kommer oftast ett nytt till samma plats efter kort tid. Det är så naturen och djurens revir fungerar. Därför är det sällan någon långsiktig lösning att ta bort ett djur.

Oftast finns det bättre och mer effektiva åtgärder som du själv kan göra innan du kontaktar miljö- och byggnadsförvaltningen. Genom att ändra på förutsättningarna för djuren så att de inte vill vara där får du oftast bättre resultat.

Råd till dig som störs av vilda djur

Här har vi samlat råd och information om de vilda djur som vi får flest frågor om.

Det är vanligt att miljö- och byggnadsförvaltningen får in klagomål på fåglar. En avskjutning löser inte problemet och leder oftast till att fåglarna tillfälligt flyttar till ett annat område. Därför ska fastighetsägaren alltid försöka lösa problemet själv i första hand.

Information om hur du kan minska störningar från kajor

Information om hur du kan minska störningar från måsar

När gäss förorenar badplatser kan detta i vissa fall ses som en olägenhet. Även i dessa fall kan problemet ofta avhjälpas bättre genom att minska badplatsens attraktionskraft på fåglarna. Det är dessutom mycket svårt att, på ett säkert sätt, bedriva avskjutning intill badplatser. Avskjutning ska alltid ses som en sista utväg.

Om man har problem med grävlingar så är det fastighetsägarens ansvar att vidta åtgärder. Kommunen kan ge dig tips och råd.

Tips på åtgärder vid problem med grävlingar

I enstaka fall kan miljö- och byggnadsförvaltningen kontakta en kommunal skadedjursskytt som kan fånga in och avliva grävlingen. Detta sker endast om det finns risk för att husgrunder blir förstörda och om du som fastighetsägare vidtar permanenta åtgärder för att förhindra att nya grävlingar kan komma in under huset igen.

Alla ormar är fridlysta i Sverige. Det innebär att det är förbjudet att döda, skada eller fånga ormarna samt deras ägg och ungar. Undantaget är om du hittar en huggorm på din tomt. Då får du fånga in och flytta den. Endast om detta inte är möjligt och ingen annan lösning finns, får du döda huggormen.

Det är inte ovanligt att rådjur söker sig in i trädgårdar för att kalasa på alla läckerheter som finns där. Även älgar och hjortar kan söka sig in i trädgårdar och tätbebyggda områden. Detta ses inte som olägenhet för människors hälsa och hanteras inte av miljö- och byggnadsförvaltningen.

En ökad vildsvinsstam har lett till att vildsvin kan komma in i villaträdgårdar och böka upp gräsmattan. Vildsvin hanteras inte av de kommunala skadedjursskyttarna.

Om vildsvin blir ett alltför stort problem kan det vara lämpligt att vända sig till ägare eller jakträttsinnehavare av närliggande jord- eller skogsfastigheter för att höra om man på den fastigheten kan bedriva jakten på annat sätt för att minska risken för störningar i området.

Fastighetsägaren sätter själv in åtgärder då råttor eller möss blivit ett problem.

Rävar ses inte som en olägenhet för människors hälsa och hanteras inte av miljö- och byggnadsförvaltningen. I vissa fall kan de kommunala skadedjursskyttarna hjälpa till genom att avliva skabbangripna rävar för att förkorta lidandet för djuret.

Miljö- och byggnadsförvaltningen får då och då in klagomål på lösspringande katter som orsakar olägenheter i bostadsområden. Vi har inga möjligheter att ta hand om herrelösa katter. Istället får du vända dig till polisen eller länsstyrelsen.

Igelkottar är fridlysta vilket innebär att du inte får röra, fånga, döda eller på annat sätt samla in eller skada dem. För att fånga eller flytta en igelkott måste du ha tillstånd från länsstyrelsen.

Alla fladdermöss är fredade vilket innebär att de inte får dödas. För att fånga och flytta fladdermöss måste du ha tillstånd av länsstyrelsen i det aktuella länet. Om du får in en fladdermus i ett bostadsrum är det bästa sättet för att få ut fladdermusen att öppna fönstren på vid gavel och eventuellt släcka ljuset. Det brukar då inte dröja länge förrän den hittar ut själv.

Med sommaren följer sniglarna och även så kallade mördarsniglar (spansk skogssnigel). Det finns mycket du kan göra i förebyggande syfte för att minska invasionen av sniglar i trädgården.

Tips på åtgärder vid problem med sniglar