Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Eldningsförbud

Brunnen grillplats

I Kalmar län utfärdas eldningsförbud av respektive kommun.

Eldningsförbud innebär att du behöver vara extra uppmärksam och följa de riktlinjer som gäller.

I Vimmerby kommun råder det eldningsförbud från och med 2023-05-26 12.00

Du får

  • Grilla som vanligt på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för brandspridning, till exempel att den är upphöjd från marken eller genom att stå på ett brandsäkert underlag. Samma sak gäller för restauranger, campingar och liknande näringsverksamheter inom eget verksamhetsområde.
  • Grillning i skog och mark är tillåten vid fasta iordningsställda grillplatser på allmän plats, som är utformade så att risken för brandspridning är låg. Fast grillplats innebär eldplats som är avgränsad med obrännbart material (till exempel betongkonstruktion eller stensättning) och har en bred markyta med grus eller motsvarande runt eldplatsen.
  • Engångsgrillar utgör inte en fast iordningsställd grillplats och är inte tillåtna, annat än i/på fasta grillplatser.
  • Triangakök och andra friluftskök som drivs med vätska eller gas får användas om risken för värme- och eldspridning till omgivningen är låg.
  • Ha levande ljus och fotogenlampor utomhus vid exempelvis en fest i trädgården.

Du får inte

  • Göra upp eld på marken, inte ens med en tät ring av stenar i kring.
  • Göra upp eld vid vattenbrynet är heller inte tillräckligt säkert.
  • Inte kasta cigarettfimpar vårdslöst utomhus. Det betraktas t ex som straffbar vårdslöshet om man sitter i bilen och slänger ut cigarettfimpen genom fönstret.