Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Val och folkomröstningar

Val till Europaparlamentet söndagen den 9 juni 2024.
Allmänna val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige 2026.

Det viktigaste sättet som invånare kan påverka utvecklingen i kommunen, regionen, riksdagen och EU är att rösta. Rätten att rösta fram en folkvald församling är en viktig demokratisk princip och en av grundpelarna i vårt demokratiska samhälle.

DIREKTLÄNKAR TILL SIDORNA OM:

VAR KAN JAG FÖRTIDSRÖSTA OCH NÄR?

AMBULERANDE RÖSTMOTTAGARE

VAR RÖSTAR JAG PÅ VALDAGEN?

 

I Sverige finns det fyra allmänna val och det är till riksdagen, regionfullmäktige, kommunfullmäktige och Europaparlamentet.

Ordinarie val till riksdagen, kommun- och regionfullmäktige hålls andra söndagen i september vart fjärde år. Val till Europaparlamentet hålls i maj eller juni vart femte år.

År 2022 genomfördes val till riksdagen, kommunfullmäktige, regionfullmäktige och 2019 genomfördes val till Europaparlamentet. Nästa gång det är val till riksdagen, kommun- och regionfullmäktige är i september 2026 och val till Europaparlamentet hålls söndagen den 9 juni 2024.

Valmyndigheten är den nationella myndighet som förbereder och samordnar allmänna val och folkomröstningar i Sverige. På Valmyndighetens hemsida kan du hitta information på lättläst svenska, teckenspråk, de nationella minoritetsspråken samt andra språk. Läs mer på Valmyndighetens hemsida.

På regional nivå är det länsstyrelsen som är regional valmyndighet. Vimmerby tillhör länsstyrelsen i Kalmar län. Läs mer om länsstyrelsen i Kalmar län.

Lokalt är det kommunens valnämnd som är lokal valmyndighet som ansvarar för att genomföra allmänna val och folkomröstningar.