Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Rådgivning och annat personligt stöd

Personer med funktionsnedsättning kan genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) få hjälp utöver vad socialtjänstlagen erbjuder. För att få tillgång till hjälpen måste personen omfattas av lagens personkrets (målgrupp).

Rådgivning och annat personligt stöd är en av tio insatser enligt LSS och kallas ofta i dagligt tal "råd och stöd".

Syfte

Råd och stöd ska underlätta för dig som har funktionsnedsättning att leva ett gott och självständigt liv och är ett komplement till de övriga insatser som du som har funktionsnedsättning kan få.

Vad kan råd och stöd innebära?

• Individuellt stöd för att du ska kunna utveckla din självständighet och kommunikation.
• Stöd och hjälp i dina kontakter med andra myndigheter.
• Stöd till dina anhöriga och närstående.

Råd och stöd kan ges av en arbetsterapeut, specialpedagog, kurator, logoped, psykolog, sjukgymnast, sjuksköterska eller någon annan yrkeskategori som har särskild kunskap om funktionsnedsättningar.

Vart vänder du dig?

Habiliteringen inom Region Kalmar län ansvarar för insatsen råd och stöd. Vill du har ytterligare information vänder du dig dit.