Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Inom Vimmerby kommun utförs vård och behandling av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter (sjukgymnaster) och av omsorgspersonal.

MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) har ett övergripande tillsynsansvar för patientsäkerhet och kvalité inom socialförvaltningens hälso- och sjukvård. Ansvaret omfattar också rehabilitering och habilitering när kommunen inte har en MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering).

Det sker bland annat genom att utarbeta och följa upp riktlinjer och rutiner, utöva verksamhetstillsyn, säkerställa dokumentation och läkemedelshantering samt följa upp avvikelserapportering.

MAS ansvarar också för att anmälan görs till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) om en patient drabbas av, eller utsätts för risk att drabbas av, allvarlig vårdskada. Bestämmelserna kring detta kallas Lex Maria.

MAS har inte i första hand ansvar för den direkt vården av enskilda patienter.