Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Förebyggande brandskydd

Den bästa olyckan är den som aldrig inträffar och för att undvika olyckor är det viktigt att arbeta förebyggande.

Det är företaget eller organisationen som är skyldiga att förebygga bränder och andra olyckor i sin verksamhet. Ett fungerande och genomtänkt systematiskt brandskyddsarbete är en bra start och kan även bidra till att minska konsekvenserna vid en olycka.

Inom det brandförebyggande arbetet ingår följande verksamheter

  • systematiskt brandskyddsarbete
  • tillsyn
  • utbildning
  • Information till allmänheten

Räddningstjänsten arbetar kontinuerligt med bland annat utbildning och tillsyn för att förebygga olyckor och rädda liv! Verksamheten som riktas till våra kommuninvånare syftar till att skapa ett samhälle som står väl rustat om en olycka inträffar.

Systematiskt brandskyddsarbete

Alla företag och organisationer är enligt Lagen om Skydd mot olyckor (LSO) skyldiga att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete.
Ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att ha ordning och reda i sitt brandskydd, att minimera skadorna om olyckan är framme genom interna regler, kontroller och tekniska brandskydd.

Tillsyn

Räddningstjänsten utövar tillsyn genom att kontrollera det systematiska brandskyddsarbetet och att lagen om skydd mot olyckor (LSO) och dess föreskrifter efterlevs.

Utbildning

Räddningstjänsten genomför utbildning till allmänheten och till förtag där kunskap och kompetens ökar deltagarnas förmåga att förebygga och förhindra olyckor, och för att ha en beredskap om en olycka inträffar.

Information till allmänheten

Räddningstjänsten ger information och rådgivning för att underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter vad gäller sitt eget brandskydd.