Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Rumskulla förskola i Rumskulla

Rumskulla förskola ligger med naturen runt knuten och har nära till både skog och lantbruk vilket vi tar tillvara i vår verksamhet.

Närheten till Rumskulla skola och fritidshem gör att verksamheterna kan samarbeta med varandra. Det ger barnen bra förutsättningar för en trygg skolstart.

Genom att bygga tillitsfulla relationer med barn och föräldrar samt att ha ett nära samarbete kring barnen och verksamheten vill vi skapa trygghet.

Vi pedagoger bedriver undervisning genom att vi är lyhörda och observanta för barnets visade intresse och idéer. Vi fångar stunderna och frågeställningarna från barnen för att utveckla ett lärande tillsammans. Vi låter barnen vara delaktiga i utformningen av verksamheten bland annat genom att använda oss av pedagogisk dokumentation. För att lyfta fram det kompetenta barnet anpassar vi miljön och verksamheten för att barnen ska få tilltro till sin egen förmåga.