Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är en verksamhet där barn tas omhand i personalens eget hem (traditionellt familjedaghem) eller olika flerfamiljslösningar. Pedagogisk omsorg kan även bedrivas i en särskild lokal.

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem för förskolebarn och skolbarn mellan 1 och 12 år. Pedagogisk omsorg kan bedrivas i kommunal eller enskild regi. Kommunen ska sträva efter att istället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om barnets vårdnadshavare önskar det.

I Vimmerby kommun erbjuds pedagogisk omsorg för barn mellan 1-5 år i enskild regi hos Blåbärsbarnens Gröna Dagis och Soludden.

Blåbärsbarnens Gröna Dagis

Blåbärsbarnens Gröna Dagis ligger mellan Vimmerby och Rumskulla i den lilla byn Brånhult-Målen.

Blåbärsbarnens Gröna Dagis erbjuder ett privat alternativ för föräldrar och barn som ser fördelarna med en uppväxt på landet och mitt i naturen och som tror att en liten barngrupp är gynnsamt för barnens utveckling och välmående. Ett alternativ för de som önskar sammanhang med lugnare miljö, större möjlighet att påverka och med ett särskilt fokus på universellt lärande, natur och extra mycket utevistelse med lek i centrum.

Soludden

Soludden ligger mellan Vimmerby och Södra Vi, vid sjön Krön. Verksamheten bedrivs till stor del utomhus och lägger stort vikt på familjär atmosfär i mindre barngrupp.

Ansökan om plats i pedagogisk omsorg

Du ansöker om och säger upp plats i pedagogisk omsorg genom vår e-tjänst.

Skillnader jämfört med förskola eller fritidshem enligt Skolverket

  • Förskolan är en skolform, fritidshem är en verksamhetsform som är ett komplement till skolan. Pedagogisk omsorg är en verksamhet som vårdnadshavare kan välja för sitt barn istället för förskola eller fritidshem.
  • Förskolan och fritidshemmet styrs av läroplaner. Förskolans läroplan ska vara vägledande för pedagogisk omsorg.
  • I förskola och fritidshem ska det finnas högskoleutbildad personal. I pedagogisk omsorg ska det finnas personal med utbildning eller erfarenhet av arbete med barn.
  • I förskola och fritidshem bedrivs undervisning och utbildning.