Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Detaljplan för Norrgården, Sörgården 1, Västgården 1 och Mellangården 1

Detaljplanen för Norrgården, Sörgården 1, Västgården 1 och Mellangården 1 är antagen och har vunnit laga kraft. Miljö- och byggnadsförvaltningen antog planen den 10 maj 2017. Detaljplanen vann laga kraft den 8 juni 2017.

Detaljplanens läge

Området ligger 500 meter norr om Vimmerbys stadskärna i anslutning till naturparken Pipsvängen. Öster om området finns kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs och väster om området ligger nöjesparken Astrid Lindgrens Värld.

Detaljplanens syfte

Planens syfte är att möjliggöra för bostäder med inslag av skola och vård för att skapa en socialt hållbar stadsutveckling. Inom området finns ett flertal tillfälliga bygglov för vård och skola som givits i strid mot gällande detaljplaners bestämmelser. Dessa verksamheter kommer att legaliseras i och med en ny detaljplan då byggloven kan permanentas. Ålderdomliga byggnadsförbud i form av prickmark har omformats till modernare byggrätter. Byggrätten har fördelats jämnare i området utan att ökas.