Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Kalkeffektuppföljning

För att se om kalkningen har avsedd effekt gör man en mängd undersökningar och provtagningar. Dessa brukar med ett gemensamt namn kallas för kalkningens effektuppföljning.

Effektuppföljningen är planerad utifrån så kallade delavrinningsområden. Grunden för effektuppföljningen är undersökningar av vattenkemin som ska visa på om målen är uppfyllda. De ska också vara ett underlag för planering av framtida kalkning.

De biologiska undersökningarna görs för att kontrollera om kalkningens biologiska mål uppnås. De undersökningar som görs är nätprovfiske i sjöar samt elprovfiske och bottenfaunaprovtagning i vattendrag. Denna del av uppföljningsarbetet är det främst länsstyrelsen som gör. Men även kommunen har gjort vissa provfisken inom ramen för kalkeffektuppföljning genom åren.

Syfte

Effektuppföljningens syfte är att skapa underlag för att:

  • Kontrollera kalkningens kemiska och biologiska måluppfyllelse.
  • Följa upp de åtgärder som man gör för att återställa de biologiska värdena.
  • Utvärdera och optimera kalkningen.
  • Bevaka försurningen.

Mål

Det finns både kort- och långsiktiga mål med att följa upp kalkningen.

Det långsiktiga målet är att återställa och bibehålla biologisk mångfald så att den liknar de biologiska samhällen som fanns före den försurning som människan har orsakat.

De kortsiktiga målen är uppföljningsbara biologiska och vattenkemiska mål som när de uppnåtts visar att det finns förutsättningar för att även nå det långsiktiga målet.