Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Storebro

Storebro

Storebrobruk med anor från 1728 är beläget intill riksväg 23/34 söder om Vimmerby. Vid dammen ligger bruksmuseet och idylliska smedstugor.

Storebro är känt för sina kvalitetsbåtar som finns runt stora delar av jordklotet. Under åren 1978 – 88 byggdes i Storebro ”Visans skepp” en skeppsätting med 20 stenblock som har 40 av de vackraste svenska visorna från 1900-talet inblästrade på sidorna. Nära Storebro ligger Fredensborgs Herrgård, byggd 1875 av Hugo Hammarskjöld

Mer om Storebro

Service

I samhället finns en välsorterad ICA-butik, kiosk med grill, bibliotek, gästgiveri, friskvård samt mack och mekonomen bilverkstad.

Det finns låg- och mellanstadieskola med fin stor skolgård, centralt beläget med intilliggande förskola och fritids.

Strax utanför samhället ligger Tobo Golfklubb med 18-hålsbana och Fredensborgs Herrgård, ett populärt konferenshotell intill golfbanan.

Ett härligt 5 km långt elljusspår finns, samt olika motionsslingor som går ut från Storebro Sport Club och en välbesökt badplats mitt i samhället.

Boende

Är du intresserad av att bo i Storebro finns det både hyreslägenheter, hus och villatomter att tillgå. Här finns också lediga industritomter.

Kommunikation

Storebro har mycket bra reguljära bussförbindelser närmast med Vimmerby och Hultsfred och Västervik.

Närtrafik - Klt.se

Som turist i Storebro kan man följa en vandringsled som leder fram till de flesta sevärdheterna.

I Bruksmuseet finner man samlingar av tillverkningen vid Storebro Bruk från 1728-1970.

Strax intill vid Storebrodammen ligger det 6 st. smedstugor från 1750-talet. Vandringen fortsätter förbi Storebro Herrgård från 1824. Därefter kommer man till Storebroparken, en folkpark väldigt vackert belägen. I parken ligger Gillestugan en samlingslokal inrymd i ett f.d. sädesmagasin från 1842.

Ett litet stycke därifrån ligger ”Visans Skepp”, en nutida skeppsättning med 1900-talets visskatt inblästrad på stenblock, ett mycket uppskattat resmål.

Nästa anhalt är Storebro kyrka, en småkyrka i trä från 1969. Vandringen fortsätter förbi Storebro Bruks båtbyggeri, känt för lyxbåtar i världsklass.

Ett Bruksarkiv finns bevarat med räkenskaper mm från 1792. Arkivet flyttades till Vimmerby 2013 för att säkerställa materialet i klimatanpassade lokaler. Vandringen kan lämpligen avslutas med en bit mat på Storebro Gästgiveri, beläget i en 1700-talsbyggnad alldeles intill Storebrodammen. Här finns även möjlighet till övernattning. En skogshistorisk vandringsled på 2,5 km är värd ett besök, den innehåller 6 olika stationer med lämningar från svunna tider.

Storebro är ett brukssamhälle med en mängd olika företag med tyngdpunkten på båtbyggeri, gjuteri och mekanisk tillverkning. Det finns också ett antal serviceföretag.

Storebro Bruk grundades 1728 av brukspatronen, överjägmästaren och majoren Wilhelm Mauritz Pauli. Tillverkningen bestod huvudsakligen av stångjärn och det ingick också såg- och mjölkvarn. Järnmalmen togs upp ur sjöarna i trakten och smältes till tackjärn i en masugn.

I hammarsmedjan smiddes tackjärnet till stångjärn. När produktionen var som störst tillverkades i Hammarsmedjan 1200 skeppspund motsvarande 200 ton stångjärn per år. 80 % av detta gick på export ut i Europa. Det s.k. ”Svenskjärnet” var av god kvalitet och mycket efterfrågat.

Det sågades en del virke vid sågen. Både järn och virke fraktades med hästar och oxar huvudsakligen de 6-7 milen till Västervik, där det skeppades ut.

Från mitten av 1800-talet började de mindre järnbruken att få det svårt att hävda sig på marknaden och hundratals fick läggas ner. I Storebro övergick man 1860 till mekanisk verkstadsindustri. Jordbruksredskap, sågverksmaskiner, järnspisar mm stod på programmet. Dessa produkter låg rätt i tiden, eftersom jordbruket utvecklades kraftigt under 1800-talets senare del.

All drivkraft kom i början från vattenhjul, men från 1870-talet ersattes dessa efter hand av effektivare vattenturbiner. År 1897 fick Storebro egen elektricitet. Därmed inträdde en ny tid och det var då bara ett fåtal orter i landet som hade elkraft. Man var till och med före Stockholm. År 1909 började man tillverka råoljemotorer, som kunde flyttas på hjul efter behov. Denna tillverkning höll på till 1939 med uppehåll under första världskriget 1914 – 1918 då råoljetillförsel stryptes. De stora produkterna blev emellertid svarvar och fräsmaskiner för metallindustrin. De började att tillverkas 1915 och bar upp hela den mekaniska industrin fram till 1980-talet. Produktionen fortsatte sedan i mindre omfattning.

År 1946 började man att tillverka småbåtar som sedermera övergick till betydligt större fritidsbåtar och blev ett av norra Europas största småbåtsvarv med exklusiva motorkryssare i flermiljon-klassen. Dessa lyxbåtar med storlekar från 25 till 73 fot har satt Storebro på världskartan under många år. Under de senaste åren har ägandeförhållandet förändrats ett flertal gånger och man tillverkar inte längre de större lyxbåtarna och personalstyrkan är kraftigt reducerad och sysselsatte 2018 ett 20-tal personer på mindre båttyper och legoarbeten. Renoveringsarbeten på äldre Storebrobåtar sker också liksom vårutrustning.

Största enskilda arbetsgivaren i Storebro i dag är Storebrogjuteriet med ett 35-tal anställda.

Från brukstiden finns idag bevarat 6 st smedstugor från 1750, 3-4 äldre bostads- eller kontorsbyggnader från 1700 – 1800-talet samt den vackra herrgården från 1824. Storebro kraftstation från 1728 är unik i sitt slag och har givit kraft i snart 200 år.