Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Verksamheter som kräver anmälan

För att skydda människors hälsa ställs det krav på vissa offentliga och hygieniska verksamheters lokaler. Du ska göra en anmälan i god tid innan du tar verksamhetens lokaler i bruk, minst sex veckor innan planerad start. Men det är ofta bra att ta kontakt med miljö- och byggnadsförvaltningen redan i planeringsstadiet.

Verksamheter som kräver att du gör en anmälan

Innan en anmälningspliktig verksamhet startar ska verksamhetsutövaren göra en anmälan. Anmälan ska omfatta både verksamheten och lokalen där den ska bedrivas. Anmälan ska göras minst sex veckor innan start. Du ska även göra en anmälan vid flytt till nya lokaler, vid tillbyggnad eller om du planerar att ändra användningen.

Om flera verksamhetsutövare arbetar inom samma lokal ska var och en anmäla sin egen verksamhet, även om ni ägnar er åt samma typ av behandlingar. I anmälan behöver ni redovisa både den egna verksamhetens egenkontroll och hur ansvaret är fördelat mellan de olika verksamheterna. Här ser du vilka verksamheters lokaler som kräver anmälan:

Bassängbad

Bassängbad som är öppet för allmänheten eller som annars används av många människor. Det kan vara simbassänger, pooler, dammar, flyttankar, som finns inomhus eller utomhus.

Skolor och förskolor

Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter.

Till exempel behöver man göra en anmälan om en skola eller förskola utökar med nya lokaler där man tidigare har bedrivit annan verksamhet. Därför behöver man exempelvis göra en anmälan om en skola påbörjar förskole- eller fritidsverksamhet i sina lokaler eftersom det är en annan typ av verksamhet. Däremot behöver man inte göra en anmälan om antalet barn eller elever i befintliga lokaler ökar eller vid ianspråktagande av en ny lokal inom verksamhetens område.

En större förändring av verksamheten kan innebära att man behöver lämna in en ny anmälan. Det går bra att kontakta oss för att diskutera ändringen innan den påbörjas så att det blir rätt med anmälan.

Solarier

Verksamhet som har solarier för allmänheten.

Yrkesmässig, hygienisk behandling

Verksamhet där allmänheten erbjuds yrkesmässig, hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta. Nedan följer exempel. Hör av dig om du är osäker på vad som gäller för din verksamhet, då det kan finnas fler varianter inom denna kategori.

 • tatuering
 • piercing
 • microneedling
 • barberare/frisörer som använder rakblad eller rakkniv mot hud
 • nålepilering/diatermi
 • kosmetisk tatuering/pigmentering/microblading
 • wet cupping/hijama
 • hudvård där nagelbandstång används
 • vissa injektionsbehandlingar (som inte ska anmälas till IVO)
 • öronhåltagning
 • nagelvård där lansetter används
 • viss fotvård
 • akupunktur (som inte ska anmälas till IVO)

Anmälan vid evenemang

Om du planerar ett evenemang där någon ska erbjuda stickande skärande behandling ska du som arrangör lämna in en anmälan.

Du som ska utföra behandlingen behöver alltså inte lämna in en anmälan för att delta på evenemanget. Däremot måste du ha lämnat in en anmälan till den kommun där du rengör dina instrument. Du behöver även informera övriga kommuner som du kommer vara verksam i.

Så gör du en anmälan

Du gör en anmälan genom att fylla i blanketten ”Anmälan om hygienlokal, undervisningslokal och bassängbad” eller blanketten "Anmälan om solarieverksamhet". Anmälan skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

För att vi ska kunna bedöma om lokalen uppfyller de krav som finns måste du också bifoga de planer, ritningar och uppgifter som vi frågar efter i anmälan. Tänk på att du kan behöva ansöka om bygglov eller göra en anmälan när du ska inrätta en ny lokal.

Bygga nytt, ändra eller riva

Avgift

För att handlägga din anmälan tar vi ut en avgift enligt taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Upplysning av verksamhet

Det finns också verksamheter som inte behöver göra en anmälan för att få starta. I stället får de verksamheterna gärna upplysa miljö- och byggnadsförvaltningen om att de tänker starta.

Upplysning av verksamhet

Egenkontroll

Alla lokaler som är anmälningspliktiga omfattas av kravet på egenkontroll. Det är en kontroll du som verksamhetsutövare själv utför av din egen verksamhet.

Egenkontroll