Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Detaljplan för Tobo 3:78, Tobo 3:79 och del av Tobo 3:7

Kommunfullmäktige antog detaljplanen för Tobo 3:78, Tobo 3:78 och del av Tobo 3:7 den 13 november 2023. Detaljplanen vann laga kraft den 8 december 2023.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger i Storebro inom området som heter Stranden. Planområdet ligger nära Pelarnevägen.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för två privata fastigheter att äga mark som de använder.