Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är det högsta verkställande organet i kommunen och fungerar som kommunens "regering". Styrelsen leder kommunens verksamhet och har det övergripande ansvaret för ekonomi och utveckling.

Kommunstyrelsen förbereder ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs.

I Vimmerby kommun består kommunsstyrelsen av nio ledamöter och nio ersättare. Kommunstyrelsen sammanträder cirka tolv gånger per år.

Utskott

Kommunstyrelsen har tre utskott; arbetsutskottet, kultur- och fritidsutskottet och samhällsbyggnadsutskottet. Utskottens främsta uppgift är att bereda ärenden till kommunstyrelsen inom sitt respektive fokusområde.