Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Hemtjänst innebär stöd och omsorg till dig i ditt hem

Personer i alla åldrar kan behöva stöd och omsorg i hemmet. Det är ditt behov av hjälp som avgör insatserna. Här är några exempel på
hemtjänst:

 • Personlig omvårdnad - till exempel hjälp med personlig hygien, dusch, toalettbesök och på- och avklädning
 • Stöd om du behöver hjälp med förflyttning.
 • Tillsyn
 • Hjälp att städa ditt hem - läs mer om städning
 • Hjälp med din tvätt
 • Leverans av färdiglagad mat (matdistribution) - mer om matdistribution
 • Hjälp och stöd när du ska äta
 • Hjälp med dina inköp - mer om inköpsservice
 • Hjälp med apoteksärenden
 • Trygghetslarm - mer om trygghetslarm
 • Hjälp att komma ut och få frisk luft


Vart ska jag vända mig till om jag har frågor eller vill ansöka om hjälp?

Ansöka eller få allmän information
Om du vill ansöka om hemtjänst eller vill ha allmän information vänder du dig till biståndshandläggarna vid utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta. Kontaktuppgifterna finns längst ned på denna sida.

Kontakt med en hemtjänstgrupp eller enhetschef
Om du redan har hemtjänst och vill ha kontakt med din hemtjänstgrupp eller chefen så finns kontaktuppgifterna här:

Kontakta oss - äldreomsorg