Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

P-skiva

I Vimmerby centrum behöver du en P-skiva för att parkera på kommunens parkeringar. Tänk på att det är skyltningen som
anger hur länge du får stå parkerad.

Vimmerby kommun införde P-skiva den 1 juni 2016 för att lättare säkerställa att parkeringstider efterföljs.
För att inte riskera böter behöver fordonen flyttas innan tiden på P-skivan går ut.
Se belopp för felparkeringsavgifter i filen Gatukontorets Taxor och avgifter 2024 Pdf, 469 kB.

Saknar du P-skiva kan du skriva ankomsttiden på en lapp och lägga den synlig i vindrutan. Har du en P-skiva från en annan kommun fungerar den också. Du kan även använda dig av vår tillfälliga P-skiva som finns att skriva ut här. Pdf, 162 kB.

Regler och bestämmelser för användning av P-skivan:

  • P-skivan ska ställas in på den närmast följande halvtimmen respektive heltimme
    av ankomsttiden. Om du kommer 14.05 kan du sätta P-skivans tid på 14.30
  • P-skivans inställningar får inte ändras under en pågående parkering, hur lång tid
    du får stå parkerad finns angiven i tilläggstavlan under P-skivans skylt
  • P-skivan ska sättas fast på vindrutans insida väl synlig utifrån
  • Om du ankommer till parkeringsplatsen före p-skivans tidsbegränsning, ska den ställas in på klockslaget när begränsningen börjar
  • P-skiva gäller även för motorcyklar och moped klass 1

kartan P-skiva i Vimmerby tätort Pdf, 779 kB. kan du se vilka parkeringar som kräver P-skiva.
För att veta om du ska använda P-skiva, titta på vägmärket och se om den har symbolen som finns till vänster i vägmärket nedan. Det är skyltningen som bestämmer hur länge du får stå parkerad. I Vimmerby centrum varierar tiden mellan 30 minuter upp till tio timmar.

Vägmärke P-skiva