Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Frödinge

Frödingebygden är ett vackert böljande landskap, med karaktär av småbrukarlandskap där marken är typiskt småländsk, i allmänhet mycket stenbunden, där urberget ofta går i dagen med gnejs och granit.

Frödinge

Där finns Frödinge i centrum med ett 20-tal byar utspridda runt i socknen.

Frödinge socken är en livskraftig del av kommunen. Här bor drygt 1000 människor. Många av dem är i arbetsför ålder och bidrar aktivt i kommunens arbetsliv, i offentlig och privat tjänst.

Frödingebygden har ett vackert böljande landskap, med karaktär av småbrukarlandskap där marken är typiskt småländsk, i allmänhet mycket stenbunden, där urberget ofta går i dagen med gnejs och granit.

Där finns Frödinge i centrum med ett 20-tal byar utspridda runt i socknen.
Frödinge är en medeltida församling och nämns första gången i skrift 1370 som ”Ffrødhunga sokn”. Socknen hade under medeltiden och 1500-talet samma omfattning som den nuvarande. Socknen sträcker sig i nordväst-sysostlig riktning och gränsar till Locknevi och Djursdala i norr, Vimmerby i väster, Tuna söder och Hjorted i öster. Inom socknen finns en större mängd småsjöar insprängda i den i övrigt dominerande skogsmarken.
Den totala arealen uppgår nu som tidigare till ca 137 kvadratkilometer

Mer om Frödinge

Service

I Frödinge samhälle finns en livsmedelsaffär och en bensinmack, posten körs ut av lantbrevbäraren.

En fin idrottsanläggning med ett flertal gräs- och grusplaner, elljusspår och skyttehall finns i nära anslutning till Frödinge Bygdegård och Hembygdsgården.

Vid Frödinge skola finns förskoleklass och år 1-6 samt fritidshem och bibliotek. Förskolan i Frödinge heter Kotten. Vid Frödala med lägenheter anpassade för äldre finns även äldreomsorgens lokaler.

Boende

Det finns relativt gott om hyresbostäder i Frödinge, där Vimarhem AB äger de flesta.

Kommunikation

Riksväg 40 går rakt genom Frödinge-bygden och sörjer för att kommunikationerna är goda. Bussförbindelse finns med Vimmerby och Västervik. Kalmar länstrafik kör flera bussturer per dag till och från Frödinge. Se deras hemsida för uppdaterade tidtabeller.

Närtrafik - Klt.se

I Frödingebygden vackra landskap finns flera sjöar man kan bada i. Bysjön och Grindeln är några av dessa. Här finns också Yxern som är länets största sjö.

I Frödinge finns också flera sevärdheter bl.a. kyrkan och hembygdsgården. I Frödinge Mejeris Ostkakebod som sommartid har öppet med kaffeservering, kan man se en videofilm, som visar tillverkningen och köpa företagets produkter.

I Brantestad finns en fin naturrunda, med nära en mils promenadsträcka och naturupplevelse. Rundan är gjord i form av en ”åtta” nära vägar och befintliga vägar vilket gör att man kan dela på ”marschrouten”. Starten med tydlig karta och information finns vid Brantstad gamla skola. Skyltning finns från Rv 33.

Arbetsvilja och företagsamhet har gamla traditioner i bygden.
Driftighet och framåtanda d.v.s. entreprenörskap har varit och är viktigt för näringslivet i Frödingebygden.

Många hantverksyrken är företrädda. Ofta med jord, skog och trä som bas.
Några exempel på dessa:
Här finns Frödingemaskiner som säljer och servar lantbruksmaskiner. Långbrössle mekaniska konstruerar och tillverkar nya kombinationsmaskiner för bl.a skogsbruk.
Frödinge Sågverk som Sven-Erik Karlsson och hans far Erik startade vid Björnlid på 40-talet är idag en stor industri med avancerad teknisk utrustning

Frödinges kanske mest kända företag är Frödinge mejeri, som gör ostkakor pajer och tårtor. Frödinge är en av Sveriges mest framgångsrika livsmedelsexportörer.

Ett företag med goda framtidsutsikter är Håkan Jonssons ”Glada utegrisar” i Brantestad.
I Frödingebygden finns lantbruket som en naturlig del och trots att det under de senaste decennierna lagts ner många mjölkgårdar finns det några som satsar på denna produktion. I Nyserum har man nyligen byggt en ny ladugård med plats för 170 mjölkkor. På Nästegården i Alsta har man ca 140 kor och i Rössle har man en fin högmjölkande besättning i rationella stallar.
Andra arbetsplatser är skola, barnomsorg, äldreomsorg och kyrkan.

I Frödingebygden finns många märken från odlingens och kulturens gryning. I Alsta by finns gravar och stenrösen från såväl stenålder som bronsålder och järnålder.
I själva Frödingebyn finns idag inga egentliga fornminnen kvar. På toppen av Lundskullen finns en stor sten kallad kungsstenen. På ovansidan av den stora stenen finns några mindre skålgropar. En tradition talar om att Lundskullen var offerplats under förkristen tid.

Frödinge har även en originell, spånklädd timrad kyrka i skeppsform, byggd 1739. Byggmästaren kom från Jönköpings län, Jonas Sandahl Eksjö, målaren från Kronobergs län, Hans Brachwagen Växjö, och bildhuggaren från Kalmar län, Anders Dahlström d.ä. Döderhult.

Vid en omfattande restaurering fann man 1950 rester av två medeltida kyrkor. Man hittade brandrester från äldre kyrka som eldhärjats på 1300-talet.
En ny kyrka skall ha uppförts 1396 med måtten 14 x 10 meter med ett torn med basen 6x6 meter. Den nuvarande sakristian i sten tror man härrör från denna kyrka. I slutet av 1730-talet revs kyrkan, som drabbats av svårartad röta, för att bereda plats åt den nuvarande, som alltså är den tredje i ordningen. De fina målningarna inne i kyrkan, den fina altaruppsatsen och predikstolen är något man kan vila ögonen på.
En fin fristående klockstapel hade byggts redan 1694 av Lars Höflin från Eksjö