Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Frånvaro och ledighet

Om eleven är sjuk eller inte kan komma till skolan ska vårdnadshavare eller myndighet elev anmäla frånvaro.

Tjänsten Skola24 används för frånvaro och ledighet.

Om en elev uteblir från undervisningen utan anmäld giltig orsak skickas en notering till vårdnadshavare att eleven är frånvarande.

Observera att du via telefon endast kan anmäla frånvaro hel dag, inte del av dag. Om man ringer efter kl 12.00 kommer frånvaro att registreras för följande dag.