Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Detaljplan för Kompassen 1-14 och Kompassen S:1

Detaljplanen för Kompassen 1-14, S:1, är antagen och har vunnit laga kraft. Miljö- och byggnadsnämnden antog planen den 18 mars 2015. Detaljplanen vann laga kraft den 15 april 2015.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att ersätta befintlig detaljplan över kvarteret kompassen och planlägga för bostäder samt planlägga lokalgata på bekostnad av kvartersmark. Planändringen ska ge en flexiblare detaljplan där bland annat utnyttjandegraden av antal tomter tas bort.