Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Naturområden, naturreservat

I Vimmerby kommun finns mycket fin natur som är viktig att skydda och bevara. Här kan du läsa om skyddad natur som finns i kommunen.

Nationalpark

Nationalparker har det starkaste skyddet ett område kan få. De bildas för att bevara och skydda naturområden som riskerar att förstöras eller försvinna. I Vimmerby kommun finns en av länets två nationalparker. Det är Norra Kvills nationalpark.

Norra Kvills nationalpark

Naturreservat

Naturreservat finns för att skydda och bevara värdefull natur, livsmiljöer och arter. I Vimmerby kommun finns ett naturreservat. Det är naturreservatet Kvill som omfattar området runt Kvilleken.

Kvill

Riksintresse för naturvården

Områden med riksintresse för naturvården skapas för att skydda området från påtagliga skador mot naturmiljön. I kommunen finns fem områden som anses ha nationellt värde för naturvården. Dessa är:

 • Djursdalaområdet
 • Stångån och krönsjöarna
 • Örsåsa
 • Norra Kvill med Ydrefors – Rumskullaområdet
 • Silveråns Dalgång

Naturminnen

Naturminnen är enstaka naturföremål som behöver särskilt skydd eller vård. Oftast handlar det om träd, lövängar, flyttblock eller formationer av sten. Det finns fyra naturminnen i Vimmerby kommun. Det är två träd och två flyttblock. Det ena trädet är Kvilleken och det andra är en lönn vid Ungstorp. Det ena flyttblocket är Runkesten i Rumskulla och det andra är Klockesten vid Skansebergen som också kallas Toppesten.

Natura 2000-områden

Natura 2000-områden skapas för att bevara värdefulla arter och naturtyper som är av gemensamt intresse för alla länder i EU. I Vimmerby kommun finns sju Natura 2000-områden. Dessa är:

 • Djursdalabygden
 • Norra Kvills nationalpark
 • Örsåsa
 • Gnöst
 • Grönsved
 • Emåns vattensystem i Kalmar län
 • Väggeberg