Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Nybyggnad

För att uppföra nya byggnader behöver du oftast bygglov. Det kan vara att bygga ett nytt bostadshus, fritidshus, lokal, industri eller komplementbyggnad så som garage, förråd eller gäststuga.

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

När du ansöker om bygglov för att bygga ett en- eller tvåbostadshus behöver du lämna in följande handlingar och uppgifter:

 • Situationsplan, skala 1:500 (rita in aktuell byggnad)
 • Fasadritning, skala 1:100
 • Planritning, skala 1:100
 • Sektionsritning, skala 1:100
 • Information om kontrollansvarig
 • Byggnadsarea
 • Beskrivning av material och färg för fasad, tak och fönster

För att få beslut om startbesked behöver du även lämna in:

 • Kontrollplan
 • Konstruktionsritningar, skala 1:50
 • Energibalansberäkning
 • Redovisning av avfall

Du kan behöva lämna in fler handlingar för att vi ska kunna handlägga och ta beslut i ditt ärende. Det beror på ärendets omfattning.

Det är viktigt att alla handlingar är:

 • Underskrivna
 • Fackmannamässigt utförda
 • Skalenliga och måttsatta med mått till gränserna och närstående byggnader

Det är också viktigt att handlingarna tydligt redovisar vad som är nytt och vad som är befintligt.

Information om vanliga handlingar och exempelritningar

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

När du ansöker om bygglov för att bygga en komplementbyggnad behöver du lämna in följande handlingar och uppgifter:

 • Situationsplan, skala 1:500 (rita in aktuell byggnad)
 • Fasadritning, skala 1:100
 • Planritning, skala 1:100
 • Sektionsritning, skala 1:100
 • Byggnadsarea
 • Beskrivning av material och färg för fasad, tak och fönster

För att få beslut om startbesked behöver du även lämna in:

 • Kontrollplan
 • Konstruktionsritningar, skala 1:50

Du kan behöva lämna in fler handlingar för att vi ska kunna handlägga och ta beslut i ditt ärende. Det beror på ärendets omfattning.

Det är viktigt att alla handlingar är:

 • Underskrivna
 • Fackmannamässigt utförda
 • Skalenliga och måttsatta med mått till gränserna och närstående byggnader

Det är också viktigt att handlingarna tydligt redovisar vad som är nytt och vad som är befintligt.

Information om vanliga handlingar och exempelritningar

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

När du ansöker om bygglov för att bygga ett fritidshus behöver du lämna in följande handlingar och uppgifter:

 • Situationsplan, skala 1:500 (rita in aktuell byggnad)
 • Fasadritning, skala 1:100
 • Planritning, skala 1:100
 • Sektionsritning, skala 1:100
 • Information om kontrollansvarig
 • Bruttoarea och byggnadsarea
 • Beskrivning av material och färg för fasad, tak och fönster

För att få beslut om startbesked behöver du även lämna in:

 • Kontrollplan
 • Konstruktionsritningar, skala 1:50
 • Redovisning av avfall

Du kan behöva lämna in fler handlingar för att vi ska kunna handlägga och ta beslut i ditt ärende. Det beror på ärendets omfattning.

Det är viktigt att alla handlingar är:

 • Underskrivna
 • Fackmannamässigt utförda
 • Skalenliga och måttsatta med mått till gränserna och närstående byggnader

Det är också viktigt att handlingarna tydligt redovisar vad som är nytt och vad som är befintligt.

Information om vanliga handlingar och exempelritningar

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

När du ansöker om bygglov för att bygga ett flerbostadshus behöver du lämna in följande handlingar och uppgifter:

 • Situationsplan, skala 1:500 (rita in aktuell byggnad)
 • Fasadritning, skala 1:100
 • Planritning, skala 1:100
 • Sektionsritning, skala 1:100
 • Information om kontrollansvarig
 • Bruttoarea, byggnadsarea och öppenarea
 • Antal lägenheter
 • Färg- och materialbeskrivning

För att få beslut om startbesked behöver du även lämna in:

 • Kontrollplan
 • Konstruktionsritningar, skala 1:50
 • Energibalansberäkning
 • Redovisning av avfall

Du kan behöva lämna in fler handlingar för att vi ska kunna handlägga och ta beslut i ditt ärende. Det beror på ärendets omfattning.

Det är viktigt att alla handlingar är:

 • Underskrivna
 • Fackmannamässigt utförda
 • Skalenliga och måttsatta med mått till gränserna och närstående byggnader

Det är också viktigt att handlingarna tydligt redovisar vad som är nytt och vad som är befintligt.

Information om vanliga handlingar och exempelritningar

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

När du ansöker om bygglov för att bygga en industribyggnad behöver du lämna in följande handlingar och uppgifter:

 • Situationsplan, skala 1:500 (rita in aktuell byggnad)
 • Fasadritning, skala 1:100
 • Planritning, skala 1:100
 • Sektionsritning, skala 1:100
 • Information om kontrollansvarig
 • Bruttoarea och byggnadsarea
 • Beskrivning av material och färg för fasad, tak och fönster

För att få beslut om startbesked behöver du även lämna in:

 • Kontrollplan
 • Konstruktionsritningar, skala 1:50
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Verksamhetsbeskrivning
 • Redovisning av avfall

Du kan behöva lämna in fler handlingar för att vi ska kunna handlägga och ta beslut i ditt ärende. Det beror på ärendets omfattning.

Det är viktigt att alla handlingar är:

 • Underskrivna
 • Fackmannamässigt utförda
 • Skalenliga och måttsatta med mått till gränserna och närstående byggnader

Det är också viktigt att handlingarna tydligt redovisar vad som är nytt och vad som är befintligt.

Information om vanliga handlingar och exempelritningar

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

När du ansöker om bygglov för att bygga en annan byggnad behöver du lämna in följande handlingar och uppgifter:

 • Situationsplan, skala 1:500 (rita in aktuell byggnad)
 • Fasadritning, skala 1:100
 • Planritning, skala 1:100
 • Sektionsritning, skala 1:100
 • Beskrivning av material och färg
 • Verksamhetsbeskrivning (beroende på byggnadens ändamål)

För att få beslut om startbesked behöver du även lämna in:

 • Kontrollplan
 • Konstruktionsritningar, skala 1:50
 • Ventilationsbeskrivning
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Verksamhetsbeskrivning
 • Energibalansberäkning

Du kan behöva lämna in fler handlingar för att vi ska kunna handlägga och ta beslut i ditt ärende. Det beror på ärendets omfattning.

Det är viktigt att alla handlingar är:

 • Underskrivna
 • Fackmannamässigt utförda
 • Skalenliga och måttsatta med mått till gränserna och närstående byggnader

Det är också viktigt att handlingarna tydligt redovisar vad som är nytt och vad som är befintligt.

Information om vanliga handlingar och exempelritningar

Ansök om bygglov

Fyll i blanketten ”Ansökan om lov och anmälan” och skicka den sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen

Avgift

Vi tar ut en avgift för att handlägga din ansökan om bygglov. Avgiften tas ut med stöd av taxan för ärenden enligt plan- och bygglagen, strandskyddsdispens och tillstånd för brandfarlig vara.