Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Kemikalieförteckning

Alla verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga måste ha en kemikalieförteckning. En sådan förteckning är även en bra hjälp för att få en överblick över vilka produkter som ni använder i verksamheten och om det är några av dessa som ni kan byta ut eller ta bort.

Vad ska en kemikalieförteckning innehålla?

Förteckningen ska ha dessa uppgifter:

  • Produktens namn
  • Mängd som används och användningsområde
  • Produktens klassificering
  • Produktens riskfraser eller faroangivelser i ord

Med hjälp av säkerhetsdatabladet för produkten bör du även ta reda på vilka ämnen som ingår. Ingående ämnen kan du sedan kontrollera mot Kemikalieinspektionens webbaserade verktyg, PRIO. PRIO visar om något ingående ämne är ett utfasningsämne eller riskminskningsämne.

Utfasningsämnen har så allvarliga egenskaper att du inte bör använda dem alls. Nyproducerade varor ska så långt som det är möjligt vara fria från ämnen med dessa egenskaper. Prioriterade riskminskningsämnen har egenskaper som du bör titta extra på.

Om PRIO visar att produkten innehåller sådana ämnen så bör du försöka ersätta produkten med en liknande produkt som är mindre farlig för människors hälsa eller miljön i enlighet med produktvalsprincipen. På så sätt får du en tydlig bild av vilka kemikalier i verksamheten som behöver bytas ut först.

Mall till kemikalieförteckning

Vi har tagit fram en mall till kemikalieförteckning som du får använda om du vill. Längst ned i mallen finns exempel och vägledning till hur du ska fylla i mallen.