Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Mänskliga rättigheter

"Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter” så inleds Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Mänskliga rättigheter gäller människor för att de är just människor.

De visar på gränser för vad som inte får göras mot människor men också vad som måste göras för varje människa. De gäller viktiga delar av ditt vardagsliv såsom t.ex. utbildning, boende, hälsovård och levnadsstandard men även att du som människa inte ska behöva utsättas för diskriminering.

Ansvaret för att de mänskliga rättigheterna inte kränks vilar på regeringen och på all statlig och kommunal verksamhet.

På våra undersidor finner du information om hur Vimmerby kommun arbetar med mänskliga rättigheter.