Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Offentlighetsprincipen

Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig en unik möjlighet till insyn i den offentliga verksamheten. Offentlighetsprincipen infördes i lagstiftningen år 1766 och är en av grundstenarna i vårt demokratiska samhälle.

Offentlighetsprincipen - rör den dig?

Ja, i högsta grad. För att du ska kunna utnyttja dina medborgerliga rättigheter är det nödvändigt att känna till vad offentlighetsprincipen innebär, nämligen rätten för alla, svenska och utländska medborgare, att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar.

Du ska ha insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstepersoner sköter kommunen. På så sätt har du också möjlighet att påverka hur politiker och tjänstepersoner sköter de kommunala verksamheterna.

Bra att tänka på

Din egen korrespondens (brev, fax, e-post och så vidare) med kommunen blir en allmän handling som kan läsas av andra, om de inte omfatts av sekretess.

Inkomna handlingar kan registreras eller hållas ordnade på annat. Vissa handlingar gallras när dom inte är aktuella längre och andra sparas för all framtiden.