Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Utförare av städning inom hemtjänsten

Du som har beslut om städning genom hemtjänsten kan välja om det är Vimmerby kommuns hemtjänst eller någon av de företag som kommunen godkänt som ska städa åt dig.

Så här gör du för att välja

I vår hemtjänstkatalog kan du läsa om de alternativ som finns.

Om du vill ha mer information eller meddela vad du valt vänder du dig till Vimmerby kommuns biståndshandläggare. Handläggarna kan också ge dig mer information och kan vara ett stöd när du ska välja, men de får inte rekommendera en utförare framför en annan.

Om du inte vill eller kan välja

Biståndshandläggarna har en lista och du får då den utförare som just då står först i tur.

Om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd med ditt val kan du när du vill enkelt byta igen. Du behöver inte förklara varför och bytet ska kunna ske på en vecka.

Kostnad

Ditt val påverkar inte din avgift. Det är till kommunen du betalar din avgift även om du har valt ett privat företag.

Mer information

Vimmerby kommun har valfrihet för hemtjänstinsatsen städning. Vi vill att du ska få chansen att välja den utförare som passar dig bäst.

De alternativ du kan välja bland är godkända av socialnämnden i Vimmerby kommun och ska uppfylla en rad krav som kommunen ställt.

De privata utförarna väljer själva inom vilka delar av kommunen de vill arbeta. Du kan välja Vimmerby kommun oavsett var du bor i kommunen. Det är då den hemtjänstgrupp som ansvarar för området där du bor som städar. Det är inte möjlighet för dig att välja att ett annat hemtjänstområde städar åt dig.

De privata företagen får erbjuda sådant som inte ingår i hemtjänsten, till exempel storstädning, trädgårdsarbete, gräsklippning och snöskottning. För detta betalar du direkt till företaget.

Hemtjänstkatalog

De olika alternativen finns presenterade i en hemtjänstkatalog. När nya utförare blir godkända och lämnar in sin presentation till kommunen ändras katalogen.

Om du vill ha hemtjänstkatalogen hemskickad till dig i pappersform ska du vända dig till biståndshandläggarna.

Vad säger lagen?

Lagen om valfrihetssystem (LOV) gäller när kommuner och regioner/landsting inför valfrihet för tjänster inom hälsovården och socialtjänsten. Det är frivilligt för kommuner att införa sån valfrihet men ett måste för vissa delar av landstinget.