Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Digital ansökan om ekonomiskt bistånd/ försörjningsstöd

Vimmerby kommun har infört en e-tjänst. Du som har ett pågående ärende om ekonomiskt bistånd kan med hjälp av e-tjänsten ansöka digitalt om fortsatt bistånd

Göra en första ansökan om ekonomiskt bistånd (nyansökan)

Är det första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd kan du inte använda e-tjänsten utan behöver fylla i en ansökan på papper och lämna in den samt dina underlag om inkomster och utgifter.

Läs mer här

Ansöka om ekonomiskt bistånd för ytterligare en period (återansökan)

Behöver du sedan ekonomiskt bistånd för ytterligare en eller flera månader kan du använda vår e-tjänst och göra din ansökan digitalt. Du ansöker för en månad i taget.

Skanna eller fotografera dina underlag och skicka sedan in ansökan och underlagen. I kommunens kontaktcenter finns en kopiator med skanner som du får låna gratis.

Du behöver ha ett bankID eller Freja eID för att kunna använda e-tjänsten.

Via e-tjänsten kan du:

 • Återansöka om ekonomiskt bistånd.
 • Följa din ansökan, se vem som är handläggare och hur långt utredningen har kommit.
 • Läsa brev från din handläggare och se beräkning och utredning.
 • Skicka meddelande till handläggaren.
 • Läsa ditt beslut och se om du får ekonomiskt bistånd. Du kan ockse se hur mycket du får och när pengarna betalas ut.
 • Uppdatera dina kontaktuppgifter.

Tänk på detta innan du ansöker

 • Du måste vara folkbokförd i kommunen för att ansöka.
 • Du ska ha gjort vad du kunnat för att lösa din ekonomiska situation.
 • Om du har ekonomiska tillgångar måste du omsätta och använda dessa innan du kan få ekonomiskt bistånd. Ekonomiska tillgångar är exempelvis pengar på banken, aktier, bil, fastighet, bostadsrätt eller andra värdesaker.
 • Ansök när du vet vilka utgifter och inkomster som du kommer få.
 • Ansökan är utformad för vanliga månadskostnader. Du gör din ansökan i e-tjänsten en gång per månad.
 • Vi handlägger din ansökan inom tio vardagar.
 • Akut bistånd kan du inte att ansöka om via e-tjänsten.
 • Du kan själv göra en provberäkning på Socialstyrelsens hemsida.
 • Om du är sambo eller gift måste även din partner läggas till i ansökan och signera med sitt bankID eller Freja eID.
 • Om din make/maka är bosatt i ett annat land så ska man lämna in handlingar från hemlandet som styrker inkomst m.m.
 • Om du lämnar osanna och ofullständiga uppgifter kan det leda till polisanmälan och åtal för bidragsbrott. Detta kan leda till återbetalningsskyldighet och fängelse.

Om du söker ekonomiskt bistånd och inte har ett pågående ärende

Har det gått ett tag sedan du ansökte, kontakta en handläggare så får du information om vilka handlingar som behövs för beslut. Dessa handlingar behöver du lämna in så snart som möjligt. Kontaktuppgifter finns längst ned på denna sida.

Frågor och svar

Vad finns det för krav för att få rätt till ekonomiskt bistånd?

Ekonomiskt bistånd är inte kravlöst, beroende på situationen så måste du göra vad du kan för att själv klara din försörjning utan ekonomiskt bistånd.

Vad gäller för mig som är arbetssökande och söker ekonomiskt bistånd?

Är du arbetssökande så måste du stå till hela arbetsmarknadens förfogande. Det innebär att du måste söka alla sorters arbeten. Du måste vara inskriven på arbetsförmedlingen (AF) och följa deras planering.

Vad gäller för mig som har nedsatt arbetsförmåga eller är sjukskriven och söker ekonomiskt bistånd?

Om du inte kan arbeta på heltid på grund av sjukdom måste du styrka detta. Du kan också behöva bidra till utredningar om din arbetsförmåga.

Vad gäller för mig som studerar och söker ekonomiskt bistånd?

Om du studerar på SFI är det viktigt att du deltar i studierna och gör vad du kan för att komma vidare. Studerar du på högskolenivå så ställs högre krav på att du planerar för ditt inkomstbortfall.

Vem avgör om jag gör vad jag kan för att klara min ekonomi på egen hand?

Din handläggare utreder och bedömer om du gör vad du kan för att bli självförsörjande.

Vad gäller om jag har tillgångar och söker ekonomiskt bistånd?

Har du tillgångar som du kan sälja för att klara dig själv så kan krav ställas på att du måste sälja dessa.

Vad gäller för mig som är gift eller sambo och söker ekonomiskt bistånd?

Är du gift eller är sambo så har du ett försörjningsansvar för din make/maka/sambo. Detta innebär att vi måste utreda bådas ekonomi och planering.

Frågor och svar om inloggning med mera

Hur skaffar jag mobilt bankID?

Det är bankerna som ger ut både mobilt och vanligt bankID, du kan se generell information om bankID här:

Så här skaffar du ett bank-id

För övriga frågor om bankID, kontakta din bank.

Hur skaffar jag Freja eID?

Så här skaffar du ett Freja eID

Jag ser inte all information på sidan, vad ska jag göra?

Använder du en mobil så får du bästa översikten genom att ha mobilen i liggande läge.

Jag försöker logga in men kommer inte vidare?

Om ditt bankID eller Freja eID fungerar men du inte kommer vidare så ring kommunens kontaktcenter på 010-356 90 00 för att felanmäla.

Jag får inte e-tjänsten att fungera, hur ska jag göra?

Om du har möjlighet så kan du pröva med en annan webbläsare, det vill säga det program du använder för att gå in på olika hemsidor. Har du möjlighet så fungerar e-tjänsten bäst på Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Frågor och svar om e-tjänsten och den digitala ansökan

Mina sidor

Hur kan jag följa min ansökan?

Gå till Mina sidor, klicka på ärende i menyn, därefter ärenden och efter det ärendeöversikt. Välj den ansökan i listan du vill följa för att se hur den hanteras.

Jag har skickat in min ansökan men ser den inte under mina ärenden?

Har du angett en medsökande är det viktigt att denne också loggar in och signerar ansökan. Syns den ändå inte har systemet inte registrerat din ansökan än.

Hur godkänner medsökande ansökan?

Det måste finnas en inskickad ansökan där det syns att det finns en medsökande.

Medsökande loggar in på e-tjänsten med sitt bankID eller Freja eID. På första sidan under “Aktuellt” ska det finnas en ansökan att signera.

Varför har min ansökan inte hanterats fast jag sökte för några dagar sedan?

Vid mycket arbete kan det ta tio dagar innan beslut fattas. Det kan också vara så att din handläggare försöker nå dig för att ställa frågor om din ansökan eller din planering. Håll dig uppdaterad på vad som sker via dina sidor.

Hur ser jag mina kommande utbetalningar?

Du ser utbetalningar genom att gå till Mina sidor, välj ärende i menyn och sedan väljer du utbetalningar.

Hur uppdaterar jag mina kontaktuppgifter?

Du kan uppdatera telefonnummer, e-postadress och tillfälliga adressuppgifter via Mina sidor.

Min handläggare svarar inte på meddelanden?

Under vissa perioder behöver din handläggare lägga mycket tid på att hantera ansökningar och följa upp planeringar. Det kan då dröja innan svar.

Jag har inte längre en handläggare, hur gör jag då?

Då har ditt ärende troligen avslutats på grund av att du inte ansökt under en period. Du behöver då lämna in nytt underlag för att få en handläggare.Kontakta enheten för försörjning. Kontaktuppgifter finns längst ned på denna sida.

Den digitala ansökan

Måste jag fylla i alla fält?

Nej, du måste inte fylla alla fält men beroende på din situation så kan din ansökan ta längre tid att hantera om informationen du lämnar inte räcker.

Jag har klickat på skicka in men kommer inte vidare?

Kontrollera att du har fyllt i alla de fält som måste vara ifyllda, de har en röd markering.

Vad räknas som inkomster?

Grovt förenklat så räknas alla pengar som du får som en inkomst som du ska använda för din egen försörjning. Det finns undantag så kontakta din handläggare om du är osäker.

Det är brottsligt och kan innebära fängelsestraff att inte redovisa sina samtliga inkomster.

Hur fyller jag i när jag har flera liknande inkomster?

Har ni flera typer av samma inkomster exempelvis barnbidrag, swish m.m. så slår ni ihop insättningarna och skriver det senaste datumet som inkomsten skedde.

Vad räknas som utgifter?

Du ska kontrollera om du kan få ersättningar/hjälp från andra aktörer innan du ansöker om kostnaden på försörjningsstöd. Vimmerby kommun har riktlinjer för vad som är högsta godtagbara kostnad för olika utgifter.

Det är brottsligt om du ansöker för kostnader som du inte har eller om du ansöker om mer än dina faktiska kostnaderna. Detta kan leda till polisanmälan och i vissa fall även fängelsestraff.

Hur fyller jag i när jag har flera liknande utgifter?

Har ni flera liknande utgifter så slår ni ihop dessa och anger det senaste datumet för utgiften.

Jag har glömt att ansöka om en utgift, kan jag lägga till den?

Kan du vänta till nästa månads ansökan så kan du skriva med den i kommande ansökan. Det är viktigt att du själv kan planera din ekonomi, kommunen har budget och skuldrådgivare som kan vara behjälpliga med att ta fram en budget.

För vilken period kan jag ansöka om ekonomiskt bistånd?

Du ansöker om ekonomiskt bistånd i e-tjänsten för kommande månad.

Kan jag få stöd i att fylla i min ansökan digitalt?

Handläggaren kommer att kunna hjälpa några sökande i månaden med att fylla i ansökan digitalt. Vill du ha hjälp med detta, så kontakta din handläggare.

Kommunens kontaktcenter kan besvara enklare frågor om hur du gör din ansökan.

Hittar du inte svaret på din fråga?

Kontakta din handläggare eller kommunens kontaktcenter.