Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Olycksfallsförsäkring

Vimmerby kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Protector försäkring. Olycksfallsförsäkringen gäller dygnet runt för elever i förskola, grundskola och gymnasieskola. För elever i vuxenutbildning gäller den under verksamhetstid.

För vad gäller olycksfallsförsäkringen?

En olycksfallsskada är en kroppskada som drabbar dig ofrivilligt genom en plötslig yttre händelse. Olycksfallsförsäkringen gäller inte för sjukdom.

Vem omfattas av försäkringen?

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada för följande grupper:

  • Förskolebarn och elever i grundskola, anpassad grundskola och gymnasieskola samt fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg. Försäkringen är en heltidsförsäkring som gäller dygnet runt, under skoltid, fritid samt ferier.
  • Elever inom komvux som anpassad utbildning, kommunal vuxenutbildning, sfi, ungdomar under kommunalt uppföljningsansvar och elever vid Campus Vimmerby gäller försäkringen under verksamhetstid. Med verksamhetstid avses ordinarie verksamhet i skola samt resa till och från skolan.
  • Försäkringen gäller i andra aktiviteter anordnade av skolan såsom PRAO, APL och praktikperioder som ingår i läroplanen (även under tid då elev i övrigt vistas på arbetsplats som ett led i pågående utbildning), fritidsverksamhet, idrottsutövning, utflykter, studiebesök, skolresor och övriga aktiviteter anordnade och godkända av rektor eller motsvarande.
  • Försäkringen gäller utan självrisk och omfattar bland annat läke-, rese- och tandskadekostnader. 

Försäkringen gäller till 1 september det år som försäkrad går ut förskola, förskoleklass, grund-, gymnasieskola eller annan utbildning.

Så anmäler du en skada

Skadeanmälning görs via Protector försäkrings webbplats www.protectorforsakring.se
Tryck Anmäl skada och välj sedan vilken typ av skada du vill anmäla.

Har du inte möjlighet att fylla i formuläret digitalt kontakta Protector försäkring.

Protector Försäkring, Skadeanmälan
Västra Trädgårdsgatan 15
111 53 Stockholm
E-post: skador@protectorforsakring.se
Telefon: 08-410 637 00

Kommunens försäkringsnummer är 512356-8.2

Tidigare försäkringsbolag

Om det gäller skador som inträffat tidigare, kontakta det försäkringsbolag som kommunen hade avtal med vid skadetillfället.

Tabell över skadeperioder och kontaktuppgifter till försäkringsbolag

Skadeperiod

Bolag

Telefon

2017-01-01 - 2024-12-31

Protector försäkring

08-410 637 00

2013-01-01 - 2016-12-31

If

0771-655 655

2010-01-01 - 2012-12-31

Europeiska/ERV

0770-456 900

2006-01-01 - 2009-12-31

AIG

08-506 920 00