Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Grannsamverkan

Grannsamverkan är en brottsförebyggande metod som syftar på att göra ditt bostadsområde mindre attraktivt för brottslig verksamhet.

Det är också en metod som på ett bra sätt skapar relationer mellan grannar och genom det sättet skapar en trygghet som inte bara gäller inbrott. Om du känner din granne lite bättre kommer ni också att bry er om varandra, utifall det skulle hända andra saker.

Grannsamverkan är ett samarbete mellan de boende och polis/kommun. I Vimmerby drivs Grannsamverkan av kommunen, i nära samarbete med polisen.

Grannsamverkan är helt gratis.

Hur går det till?

Intresset för att starta Grannsamverkan i ett bostadsområde måste komma från de boende själva. De boende utser en kontaktperson som tar kontakt med kommunen och meddelar att man vill starta ett Grannsamverkansområde.

Kommunen tar sedan kontakt för att boka in en besiktning av bostadsområdet, med representanter från både kommun och polis. Utsedd kontaktperson möter upp och får material som sedan ska delas ut till de boende i det nystartade Grannsamverkansområdet, samt skyltar som ska sättas upp på lämpliga platser i området.

När det är gjort, är området med i Grannsamverkan.


Vad krävs av boende i ett Grannsamverkansområde?

  1. Vaksamhet – att vara allmänt vaksam och kontakta polisen 112 vid pågående brott eller 11414 för att göra en anmälan om brott.
  2. Bortrest – meddela dina grannar om du är bortrest mer än någon dag.
  3. Värdesaker – förvara värdesaker (kontanter, smycken, pass m.m.) på ett betryggande sätt.
  4. Förebyggande – känna till de förebyggande metoder som finns på ”Samverkan mot brotts” hemsida. Denna sida har många bra tips.

Vad händer sedan?

Som kontaktperson är du en länk mellan kommun/polis och de boende i ditt område. Om kommunen eller polisen vill nå ut med någon information till ditt område kommer du att bli kontaktad via e-post eller telefon.

Varje år träffas alla kontaktombud i kommunen två gånger för att erhålla eller delge information till kommun och polis.

Kom gärna med tips på saker som ni önskar att vi tar upp eller föreläsare som vi kan bjuda in.

Behöver ni nytt/komplettera Grannsamverkansmaterial, kontakta någon nedan så ordnar vi det.

Varmt välkommen till Grannsamverkan, Vimmerby Kommun!