Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Förskoleklass - åk 6

Information om Astrid Lindgrens skolas verksamhet för elever i förskoleklass och låg- och mellanstadiet.

Hälsofrämjande skola
Vår vision är en trygg skola, dit vi går med glädje och där vi respekterar varandra. En skola där alla ska må bra. Där vi känner en lust att lära och kunskap kan gro och växa. Denna vision genomsyrar hela vår verksamhet. Vi tycker det är viktigt att arbeta med bl. a. kostens betydelse, fysisk aktiviteter både inomhus och utomhus. Vi vill uppmuntra våra elever till att tro på sig själva och uppmuntra deras kreativa sidor. Vi tycker också att det är viktigt att uppmuntra till utomhusundervisning. Detta gör vi bl. a. genom skolträdgården och vårt arbete i Hörestadhult.

Värdegrunden
Grundläggande värderingar som trygghet, omtänksamhet och respekt är de byggstenar som anpassar skolans verksamhet till varje elevs unika förutsättningar för lärande och utveckling. Denna verksamhet inriktas aktivt mot att stärka elevens självkänsla och tilltro till den egna förmågan.För att förhindra kränkande behandling, utanförskap, konflikter och våld har det blivit viktigt att vi sätter tydliga gränser med hjälp av värdegrunderna och visar att vi inte accepterar sådana tendenser.

För att förhindra kränkande behandling, utanförskap, konflikter och våld är det viktigt att vi sätter tydliga gränser och visar att vi inte accepterar sådana tendenser. Vi har också sett en positiv trend vad gäller våra elevers trivsel på skolan. De har blivit tryggare och trivs med sina kamrater och pedagoger.

Vår skola speglar dagens samhälle, vilket är mångkulturellt, och vi anser att för att fungera i detta samhälle måste vi respektera varandra. Vi ska acceptera varandra oberoende av sociala, etniska, religiösa och kulturella bakgrunder.

Hörestadhult
I snart 20 år har vår skola bedrivit utomhuspedagogisk verksamhet i Hörestadhult. Varje torsdag är vi där, heldag, med olika elevgrupper från år 4-6. I vår skog har vi tillgång till en sjö, bäck, olika slags ålder på skog samt nyplanteringar som vi själva gjort. Vi har några större projekt också och dessa är att årskurs fyra blir vikingar för en dag och femman hugger kolmileved. I årskurs sex avslutas arbetet som började i årskurs fem och här får man resa och köra en minikolmila med övernattning.