Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Asbest

Asbest är ett hälsofarligt ämne som kan orsaka flera allvarliga sjukdomar. Därför finns det regler om hur man ska hantera asbest. Informationen på denna sida vänder sig till dig som är privatperson.

Förr använde man asbest i byggmaterial, till exempel vägg- och takplattor (eternit), rörisolering, kakelfix och fog. Asbest är förbjudet sedan 1982 men finns fortfarande kvar i byggnader, framför allt i hus som är byggda före 1979. Därför är det viktigt att du är försiktig när du ska bygga om, renovera eller riva material som kan innehålla asbest.

När du river eller bearbetar material som innehåller asbest så frigörs asbestfibrer som sedan svävar runt i luften under en lång tid. Fibrerna är farliga att andas in och kan orsaka flera allvarliga sjukdomar, till exempel cancer.

Om du ska hantera asbest

Som privatperson får du hantera asbesthaltigt material från ditt eget hus. Men det bästa är om du undviker att hantera asbest. Det är bättre om du anlitar ett ackrediterat företag som har tillstånd och utbildning för att hantera asbest.

Om du ändå väljer att hantera asbest så är viktigt att du hanterar det på ett så säkert sätt som möjligt. Vi rekommenderar att du följer Arbetsmiljöverkets regler.

Privatpersoners hantering av asbest (Arbetsmiljöverket)

Asbest som avfall

Asbest klassas som farligt avfall. Avfallet ska vara paketerat och väl tillslutet. På emballaget ska du tydligt ange vad det innehåller. När du transporterar avfallet måste du se till så att det inte dammar. Du kan lämna in asbest till återvinningscentralen.

Återvinningscentralen i Vimmerby

Hantering av asbest för företag

Företag måste ha tillstånd från Arbetsmiljöverket för att få arbeta med asbest. De måste även följa Arbetsmiljöverkets regler för hantering av asbest.