Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Elevhälsoteam

Vimarskolan har två elevhälsoteam, ett för förskoleklass-åk 6 och ett för åk 7-9.

Elevhälsoteamen består av rektor, specialpedagog, speciallärare, skolsköterska och kurator. Arbetet bedrivs utifrån ett hälsofrämjande perspektiv.

Teamen arbetar tillsammans med elever, vårdnadshavare, pedagoger och annan skolpersonal med att skapa miljöer som gör det lättare för elever att lära, utvecklas och må bra. Andra kompetenser skolan har att tillgå i elevhälsoarbetet är skolläkare, skolpsykolog, talpedagog och studie- och yrkesvägledare som kan kopplas in vid behov.