Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Anhörigbehörighet

Från den 1 juli 2017 gäller att anhöriga får företräda en person
som har fyllt 18 år och därefter har blivit sjuk, fått en psykisk
störning eller på grund av andra förhållanden inte längre kan ta
hand om sina ekonomiska angelägenheter

Den anhörige får utföra vanliga åtgärder som har anknytning till den dagliga livsföringen till exempel att betala hyra och andra räkningar, lämna inkomstdeklaration och ansöka om sociala tjänster såsom olika bidrag.

En anhörig får företräda den enskilde när denne på grund av sjukdom eller liknande förhållande saknar beslutsförmåga. Det är den anhörige som ska bedöma om behörigheten gäller. Det måste vara uppenbart att beslutsförmåga saknas och om det råder tveksamhet får den anhörige inte företräda den enskilde. Att den enskilde endast behöver hjälp är inte tillräckligt.

Lagen tar sikte på att endast ekonomiska angelägenheter som tillhör vardagen får
utföras av en anhörig. Det är den enskildes livssituation och behov som styr. Vad som konkret har betydelse för den enskildes dagliga livsföring är olika från person till person. Det är den enskildes behov i nuläget som sätter gränsen för anhörigbehörigheten och behoven kan ändra sig.