Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Fastighetskontoret

Byggnation av förskolan i Nybble

Fastighetskontoret, som ingår i Samhällsbyggnadsavdelningen i Kommunstyrelseförvaltningen, ansvarar för att bygga och förvalta fastigheter avsedda för kommunal eller därmed jämförlig verksamhet samt upplåta lokaler för sådan verksamhet.

Vi förvaltar skolbyggnader, äldreboenden, sportanläggningar, kulturbyggnader mm i hela kommunen. Vi har individuella hyreskontrakt med samtliga verksamheter. Totalt förvaltar vi 85 objekt med en sammanlagd yta på cirka 150 000 kvadratmeter. Vi jobbar med energieffektivisering, miljö och hållbara materialval.

Vi hyr ut till både privata företag,föreningar och offentliga verksamheter.

Pågående större ny- och ombyggnationer är ombyggnad av Vimmerby gymnasiums omklädningsrum, Locknevi brandstation och Nybble förskola (1800 kvm).

Fastighetskontoret ansvarar även för kommunens bostadsanpassningar och bidrag. Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag för dig som har en funktionsnedsättning. Med bostadsanpassningsbidraget kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att bostaden ska kunna fungera i ditt dagliga liv.

Foto: Byggnation av nya förskolan i Nybble.