Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Utförare av städservice

Till dig som är eller vill bli utförare av städservice inom hemtjänsten

Vimmerby kommun har valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänstens städservice. Personer som har fått rätt till städning genom kommunens äldreomsorg har rätt att välja vilken av de leverantörer, som kommunen godkänt och tecknat avtal med, som ska utföra städningen.

Vem kan bli leverantör?

För att det ska bli valfrihet måste det också finnas flera leverantörer. Privata företag har därför möjlighet att ansöka om att bli godkända som leverantörer av städservice. Ansökan får lämnas in löpande, det finns inte något sista ansökningsdatum.

Vimmerby kommun har bestämt vilka krav som leverantörerna ska uppfylla för att bli godkända. Kraven ska vara lika för både när kommunens hemtjänst städar och för privata leverantörer. Alla ska konkurrera på samma villkor.

Kraven och villkoren som gäller finns i ett förfrågningsunderlag med tillhörande bilagor som du hittar på denna sida. Förfrågningsunderlaget finns också annonserat på Upphandlingsmyndighetens nationella webbplats för valfrihetssystem, Valfrihetswebben.

Nya regler - leverantörer måste ha tillstånd från IVO

Sedan 2019 berhöver företag som är leverantörer av hemtjänst (som till exempel städservice) tillstånd från IVO. Den som ansöker om tillstånd ska betala en avgift.

Läs mer om LOV

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) - LOV

Upphandlingsmyndigheten - LOV

IVO -tillstånd och krav

Ansökan

Ansökan ska vara märkt ”Ansökan LOV” och ska göras på blankett ”Ansökningsformulär” (se bilaga 7). Ansökan skickas till:

Vimmerby kommun
Socialförvaltningen
Stadshuset
598 81 VIMMERBY

Välkommen att skicka in din ansökan!