Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Ditt ansvar som livsmedelsföretagare

Som livsmedelsföretagare har du ett stort ansvar. Du ska bland annat ha kunskap om livsmedelslagstiftningen, livsmedelshygien och hur lokalerna ska vara utformade.

Registrera din verksamhet

Om du ska starta en ny livsmedelsverksamhet måste du registrera den hos miljö- och byggnadsförvaltningen. Det gäller även om du tar över en verksamhet, flyttar din verksamhet till en ny plats eller byter bolagsform för din verksamhet. Om du startar en verksamhet utan att registrera den får du betala en sanktionsavgift.

Starta en livsmedelsverksamhet

Om du vill starta en verksamhet som hanterar råa animaliska livsmedel, måste du i vissa fall ansöka om godkännande hos Livsmedelsverket. Exempel på sådana verksamheter är mejerier, slakterier och charkuterier.

Registrera eller godkännas av Livsmedelsverket (Livsmedelsverket)

Anmäl ändringar i din verksamhet

Om du ska göra större ändringar i din livsmedelsverksamhet måste du göra en anmälan till miljö- och byggnadsförvaltningen. Det kan till exempel vara att du:

 • börjar hantera andra typer av livsmedel
 • byter fakturaadress, kontaktpersoner eller namn på verksamheten
 • startar en mobil delverksamhet, till exempel en matvagn
 • byter fordon - om du har en mobil verksamhet

Ändring av livsmedelsverksamhet

Anmäl avslut av din verksamhet

Du måste anmäla om du ska avsluta din livsmedelsverksamhet, till exempel om du lägger ned verksamheten eller överlåter den till ett annat företag.

Avsluta en livsmedelsverksamhet

Lagar att ha koll på

Du ansvarar för att din verksamhet uppfyller de lagkrav som finns. Hanteringen av livsmedel är reglerad i ett antal EU-förordningar, livsmedelslagen, livsmedelsförordningen och i följdförfattningar. I dessa lagar och förordningar ingår bland annat regler om:

 • Egenkontroll
 • Offentlig kontroll
 • Märkning
 • Livsmedelshygien
 • Spårbarhet
 • Tillsatser
 • Avgifter
 • Import
 • Export

Lagstiftningen - en introduktion (Livsmedelsverket)

Kunskap

För att uppfylla de lagkrav som finns måste du ha kunskap om:

 • livsmedelslagstiftningen
 • livsmedelshygien
 • de varor och tillverkningsmetoder som används i din verksamhet

Även de som arbetar i din verksamhet ska ha den kunskap som krävs för deras arbetsuppgifter.

På Livsmedelsverkets webbplats hittar du branschriktlinjer för flera olika typer av livsmedelsföretag. De har information som kan vara till stor hjälp för dig som driver ett livsmedelsföretag.

Branschriktlinjer (Livsmedelsverket)

Utformning av lokaler

Din livsmedelslokal ska vara utformad och anpassad till den hantering som du bedriver. Lokalen ska vara utformad och inredd så att du kan hålla en bra livsmedelshygien som förhindrar att livsmedel förorenas av smuts, bakterier och giftiga material.

Planering av livsmedelslokal

Spårbarhet

Alla som arbetar med livsmedel har krav på att ha koll på spårbarheten. För alla gäller kravet ett steg bakåt. Det innebär att du ska kunna visa upp vem du har köpt dina produkter ifrån.

Många ska även ha koll ett steg framåt. Det innebär att du på ett snabbt och enkelt sätt ska kunna ta reda på vem som har köpt ett visst parti av din produkt och kontakta dem om det krävs. Kravet om spårbarhet framåt gäller inte om du säljer livsmedel till slutkonsument.