Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Ditt ansvar som livsmedelsföretagare

Som livsmedelsföretagare har du stort ansvar och det är mycket att tänka på. Du ska bland annat ha kunskap om livsmedelslagstiftningen, livsmedelshygien och hur lokalerna ska vara utformade.

Registrera din verksamhet och anmäl vid ändringar

När du startar en livsmedelsverksamhet måste du registrera din verksamhet till miljö- och byggnadsnämnden. Det gäller även om du tar över en verksamhet. Om du startar en verksamhet utan att registrera den får du betala en sanktionsavgift.

Startar du en verksamhet som hanterar råa animaliska livsmedel, måste du i vissa fall ansöka om godkännande hos Livsmedelsverket. Exempel på sådana verksamheter är mejerier, slakterier och charkuterier.

Om du gör stora ändringar eller om verksamheten ska upphöra så ska du anmäla detta genom att ringa eller skicka e-post till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Information om att starta en livsmedelsverksamhet

Information om att avsluta en livsmedelsverksamhet

Lagstiftning

Du som driver en livsmedelsverksamhet ansvarar för att den uppfyller lagstiftningens krav. Hanteringen av livsmedel är reglerad i ett antal EU-förordningar, livsmedelslagen, livsmedelsförordningen och i följdförfattningar. I dessa lagar och förordningar ingår bland annat regler om:

  • Egenkontroll
  • Offentlig kontroll
  • Märkning
  • Tillsatser
  • Avgifter
  • Import
  • Export

Lagstiftningen - en introduktion (Livsmedelsverket)

Kunskap

För att kunna uppfylla lagstiftningens krav måste du som driver en livsmedelsverksamhet ha kunskap om livsmedelslagstiftningen. Du måste även ha kunskap om livsmedelshygien samt om de varor och tillverkningsmetoder som används i din verksamhet. Även de som arbetar i din verksamhet ska ha den kunskap som krävs för deras arbetsuppgifter.

På Livsmedelsverkets webbplats hittar du branschriktlinjer för flera olika typer av livsmedelsföretag. De har information som kan vara till stor hjälp för dig som driver ett livsmedelsföretag.

Branschriktlinjer (Livsmedelsverket)

Utformning av lokaler

Det grundläggande kravet för en livsmedelslokal är att den ska vara utformad och anpassad till den hantering som man bedriver. Utformningen och inredningen ska göra det möjligt att hålla en bra livsmedelshygien som förhindrar att livsmedel förorenas av smuts, bakterier och giftiga material.

Planering av livsmedelslokal

Spårbarhet

Alla som arbetar med livsmedel har krav på att ha koll på spårbarheten. För alla gäller kravet ett steg bakåt. För många även ett steg framåt, det vill säga, du ska på ett enkelt sätt snabbt kunna ta reda på vem som köpt ett visst parti av din produkt och om det krävs kontakta dem. Kravet om spårbarhet framåt gäller inte vid försäljning till slutkonsument.

Vill du veta mer om ditt ansvar som livsmedelsföretagare?

Då får du gärna höra av dig till miljö- och byggnadsförvaltningen.