Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Kulturarvet

Det lokala kulturarvets kontinuitet är legitimitetsskapande och det
är viktigt att arvet brukas och vävs ihop med det nya som skapas. Kulturarvet en del av besöksattraktionen i Vimmerby kommun.

Hembygdsföreningarna i Vimmerby kommun och Museet Näktergalen arbetar med att levandegöra vårt kulturarv. Kulturarvet är vår omgivning, vad vi gör och tänker. Det kan vara seder, traditioner och kulturlämningar.

Hos hembygdsföreningarna i kommunen finns kunskap och engagemang.
Vill du komma i kontakt med våra hembygdsföreningar så finns kontaktuppgifter i kommunens föreningsregister.

Länsstyrelsen kan besluta om att byggnadsminnesförklara en kulturhistorisk värdefull byggnad. Reglerna finns i lagen (1988:950) om kulturminnen mm. Beteckningen infördes i byggnadsminneslagen 1942. Byggnaden ska vara ”synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska värde”. Länsstyrelsen beslutar om hur byggnaden ska vårdas och underhållas och i vilket avseende den inte får ändras.