Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Kommunfakta och statistik

Varje år sammanställer Statistiska centralbyrån (SCB) kommunfakta för Vimmerby. I sammanställningarna kan du hitta statistik för kommunen gällande bland annat folkmängd, befolkningsförändring, födda barn, arbetslöshet, de vanligaste yrkena och flyttmönster.

Folkmängd

Den 31 december 2021 var antalet invånare i Vimmerby kommun 15 578 jämfört med året innan, då vi var 15 672 personer. Minskningen beror bland annat på att fler personer flyttar från kommunen än till. I kommunen har det också registrerats fler avlidna än antal födda under 2021.


Så här utvecklades befolkningen mellan 2020 och 2021

Folkmängd 2020

15 672

Födda

153

Döda

178

Inflyttade

642

Utflyttade

720

Folkmängd 2021

15 578

Några utvalda fakta om befolkningsstatistiken

  • 49 % av kommunens invånare är kvinnor. 51 % är män.
  • Medelåldern i Vimmerby kommun är 44,3 år. I Sverige är medelåldern 41,4 år.
  • 73,2 % av befolkningen bor i tätort medan 26,8 % bor på landsbygd.
  • 82,3 % av Vimmerby kommuns befolkning mellan 20-64 år har jobb. I Sverige är motsvarande siffra 79,5 %.
Folkmängd i Vimmerby kommun

Tätort *

2020

2019

2018

Frödinge

302

296

319

Gullringen

509

528

515

Storebro

1 025

1 024

1049

Södra Vi

1 162

1 150

1 178

Tuna

240

214

211

Vimmerby

8 182

8 241

8 298

* För att räknas som en tätort ska det bo minst 200 personer inom ett område enligt SCB:s definition.

Statistiken är hämtat från SCB:s statistiktdatabas statistiska tätorter som offentliggjordes 2021-03-24.

Mandat i kommunfullmäktige

Den 11 september 2022 var det val till riksdag, kommun och region. 2022 var valdeltagandet 82,42%, vilket är en minskning mot valet 2018 då 88,22% av de röstberättigade kommuninvånarna gick till valurnorna.

Valresultatet i Vimmerby kommun gav följande mandatfördelning i kommunfullmäktige.

Under mandatperioden 2022-2026 styrs kommunen av en politisk koalition bestående av Socialdemokraterna (S), Centerpartiet (C) och Vänsterpartiet (V). Största oppositionsparti är Moderaterna (M).