Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Demenssjukdomar

Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symptom som orsakas av hjärnskador. Om du har en demenssjukdom kan både du och dina anhöriga få stöd och hjälp.

Vad är demens?

Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symtom som orsakas av skador på hjärnan. Sjukdomen yttrar sig på olika sätt beroende på vilka delar av hjärnan som drabbas.

Vanliga symptom

Demenssjukdomen innebär att du på olika sätt får svårt att minnas, tänka och förstå din omgivning. Vanliga symptom i början av en demenssjukdom är exempelvis att du får svårt med närminnet eller att utföra vardagssysslor. Du kan också känna oro eller nedstämdhet. Symtomen innebär att du som har en demenssjukdom kan få svårt att klara din tillvaro utan stöd från din omgivning.

Tidig diagnos viktig

Om du misstänker att du själv eller en anhörig/närstående kan ha en demenssjukdom är det viktigt att det görs en demensutredning i ett så tidigt skede som möjligt. Då kan du få diagnos, hjälp och behandling.

Det finns flera sjukdomstillstånd som kan ge demensliknande symtom och som går att bota. Om det är en demenssjukdom kan läkemedel i vissa fall lindra symtomen.

Distriktssköterskan/demenssköterskan

När du eller din anhörige visar upp symtom som förvirring och glömska tas den första kontakten oftast med regionens distriktssköterska. Distriktssköterskan kan svara på många av era frågor och lotsa vidare så att ni ska få den hjälp ni behöver.

Distriktsläkaren

Regionens distriktsläkare och demenssköterska gör en demensutredning. Utredningen kan visa om glömskan och förvirringen beror på något som kan botas. Den är också en grund för eventuell behandling av de symtom som finns.

Distriktsläkaren/demenssköterskan informerar om sjukdomen, dess fortsatta förlopp, ger stöd och följer upp sjukdomsutvecklingen.

Stöd och hjälp från kommunen till dig som har en demenssjukdom

Att leva med en demenssjukdom kan innebära svårigheter på många olika sätt. Ibland behövs det hjälp och stöd för att få ett fungerande vardagsliv. Hemtjänst, dagverksamhet och hjälpmedel är exempel på insatser från kommunen som kan underlätta tillvaron för personer med demenssjukdom.

Flera arbetslag i kommunen är stjärnmärkta. Det innebär att alla i arbetslaget har gått en särskild utbildning i demensomsorg.

Anhörigstöd

Även som anhörig kan du behöva stöd från kommunen. Anhöriga som vårdar och stödjer en närstående gör en viktig och betydelsefull insats. Vi vet att detta kan vara utmanande både fysiskt och psykiskt. För att orka kan du som är anhörig behöva stöd och möjlighet att släppa ansvaret för en kortare eller längre period.

Mina minnens bok

Personal som träffar dig som har en demenssjukdom kan lära känna dig och samtala utifrån din egen "Mina minnens bok". Det är ett häfte där du och dina anhöriga kan samla information om dig och om det som är viktigt för dig. Genom informationen kan vi till exempel förstå dig bättre och hitta saker att prata om som är viktiga och intressanta för dig. Det är du själv som bestämmer OM du vill skriva och VAD du vill skriva i häftet.

Vill du veta mer om demenssjukdomar?

Längre ned på sidan hittar du bland annat några länkar som vi tycker är bra.