Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Arbeta hos kommunen

Glada medarbetare inom kostenheten

I Vimmerby kommun arbetar drygt 1 500 medarbetare för att ge bästa tänkbara service och omsorg till våra cirka 15 700 invånare, våra företag och för alla som besöker oss.

De kommande åren kommer vi att behöva rekrytera många nya arbetskamrater som delar våra värdeord ansvar, mod och fantasi – kanske du är en av dem?

Välkommen att söka våra lediga tjänster. Du ansöker via vårt rekryteringssystem.

Några skäl till att arbeta hos Vimmerby kommun:

Du har ett viktigt jobb – du är med och bidrar till ett bättre samhälle för Vimmerby kommuns invånare.

Vi har motiverade och engagerade medarbetare. När du jobbar hos oss får du cirka 1 500 arbetskamrater! Gemensamt med alla våra yrken är mötet med människor, ett arbete inom kommunen skapar sociala kontakter.

Hos oss finns många olika verksamheter och yrkesroller, det finns intressanta jobb och spännande utmaningar. Det finns goda möjligheter att utvecklas inom organisationen.

Vi har schyssta anställningsvillkor. Genom vår samverkan med de fackliga organisationerna ges goda möjligheter till delaktighet och inflytande. Vi strävar efter balans mellan arbete och fritid. Där verksamheten tillåter erbjuds flextid eller årsarbetstid, det finns överlag goda möjligheter att påverka sina arbetstider.

Vi erbjuder möjlighet till kompetensutveckling för våra medarbetare och chefer, t ex i form av utbildningar, föreläsningar, fritidsstudier, gemensamma utbildningsinsatser. Vi har en introduktionsdag för nya som kommer in i organisationen.

Vi satsar på ledarskap, där tillit och förtroende är hörnstenar; Vimmerby kommun arbetar med att stödja chefer och ledare. Vi har sedan flera år tillbaka ett framtaget ledarskapsprogram som alla chefer i vår organisation får gå. Vi utgår från ett utvecklande ledarskap, där ledaren är ett föredöme som ger medarbetarna stöd och skapar delaktighet.

Vi har också:

  • Personalklubb för kommunens medarbetare, där aktiviteter anordnas
  • Friskvårdsbidrag
  • Bilar vid tjänsteresor
  • Medarbetarundersökning som genomförs årligen, utifrån det görs handlingsplaner för att förbättra och utveckla verksamheten
  • Årliga Resultat- och utvecklingssamtal
  • Enligt vårt kollektivavtal får du 6 extra semesterdagar (31 totalt) när du fyllt 40 år och 7 extra semesterdagar när du fyllt 50 år (32 totalt) utöver de 25 lagstadgade.
  • Möjlighet att byta sitt semesterlönetillägg mot extra lediga dagar (gäller där det finns överenskommelse med berörd facklig organisation)
  • Löneväxling mot pension
  • Vid behov finns företagshälsovård

Varmt välkommen att söka jobb hos oss!