Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Kvalitetsarbete, resultat och jämförelser

För att utveckla och förbättra våra verksamheter arbetar barn- och utbildningsförvaltningen med resultat- och verksamhetsuppföljning.

Kvalitetsarbetet ska bedrivas systematiskt vilket betyder att man planerar, följer upp, analyserar, dokumenterar och utvecklar verksamheten. Ett fungerande kvalitetsarbete är avgörande för att kunna främja alla barns och elevers utveckling och lärande.

Kvalitetsarbetet ska bidra till att de nationella och lokala målen nås.