Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Äldre

Här har vi samlat vanliga frågor om omsorg, stöd och hjälp till äldre.


Vart ska jag vända mig till om jag har frågor eller vill ansöka om hjälp?

Ansöka eller få allmän information

Om du vill ansöka om hemtjänst, vård- och omsorgsboende eller vill ha allmän information vänder du dig till biståndshandläggarna vid utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta.

Kontaktuppgifter

Kontakt med en hemtjänstgrupp eller enhetschef

Om du har hemtjänst och vill ha kontakt med din hemtjänstgrupp eller med enhetschefen finns kontaktuppgifter här:

Kontaktuppgifter


Kontakt med vård- och omsorgsboendenas olika enheter eller enhetschef

Om du vill ha kontakt med en enhet vid något av vård- och omsorgsboendena Vidala, Borghaga, Vimarhaga eller Kvillgården eller med enheternas chefer så finns kontaktuppgifter här:

Kontaktuppgifter