Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Installation av hiss

Du behöver lämna in en anmälan om du ska installera en hiss.

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

För att få beslut om startbesked behöver du lämna in:

  • Anmälan om installation av hiss
  • Situationsplan, skala 1:500, där du markerar aktuell byggnad och ritar in åtgärden
  • Fasadritningar om hissen påverkar eller syns på fasaderna
  • Planritning där du ritar in var hissen ska installeras
  • Teknisk beskrivning över vald hiss
  • Kontrollplan

Du kan behöva lämna in ytterligare handlingar för att vi ska kunna ta ett beslut i ärendet. Det beror på ärendets omfattning.

Viktigt att tänka på

Det är viktigt att alla handlingar är:

  • Underskrivna
  • Fackmannamässigt utförda
  • Skalenliga och måttsatta med mått till gränserna och närstående byggnader

Det är också viktigt att handlingarna tydligt visar vad som är nytt och vad som är befintligt.

Hur gör jag en anmälan?

Fyll i blanketten ”Ansökan om lov och anmälan” och skicka den sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

Vi tar ut en avgift för att handlägga din anmälan. Avgiften tas ut med stöd av taxan för ärenden enligt plan- och bygglagen, strandskyddsdispens och tillstånd för brandfarlig vara.