Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Krisberedskapsveckan

Krislåda fylld med mat, tändstickor, informationsbroschyren Om krisen eller kriget kommer samt andra nödvändigheter vid händelse av kris

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. I år genomförs den under vecka 39 och kommer att ha tema demokrati.

I år firar Sverige 100 år av demokrati och även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har valt att ha demokratitema under årets krisberedskapsvecka.

De grundläggande och återkommande målen med Krisberedskapsveckan är:

  • att fler privatpersoner reflekterar över hur de kan lösa vardagen vid kris och krig.
  • att fler privatpersoner skaffar sig en egenberedskap.
  • att den lokala kriskommunikationen utvecklas.

Kampanjen visar vad var och en kan göra för att hantera en besvärlig vardag i kris och hur vi kan ta ansvar för oss själva och varandra vid olika slags händelser.

Om krisen eller kriget kommer

I maj 2018 fick alla (4,9 miljoner) hushåll i Sverige broschyren "Om krisen eller kriget kommer". Broschyren är samhällsinformation från MSB. Det är viktigt att informationen når så många som möjligt, därför finns broschyren på svenska, lätt svenska samt översatt till 14 olika språk. Den finns även i punktskrift och på teckenspråk.

Ladda ner broschyren på något av följande språk på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps egna hemsida.

Mer information om hur Vimmerby kommun kommer att uppmärksamma Krisberedskapsveckan kommer under året.