Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Lokala naturvårdsprojekt (LONA)

För att öka engagemanget och satsningarna på den lokala naturvården kan kommunen tillsammans med intresseorganisationer ansöka om LONA-bidrag för att starta ett lokalt naturvårdsprojekt. LONA är ett statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt.

Vem kan ansöka om LONA-bidrag?

Det är bara kommunen som kan ansöka om LONA-bidrag och vara projektansvariga. Däremot kan intresseorganisationer komma med idéer på projekt. De kan också samverka med kommunen i projekt eller driva projekt. Hör av dig till kommunen om du har en idé.

Hur får man LONA-bidrag?

För att få LONA-bidrag måste projektet uppfylla flera krav. Du kan läsa om kraven på Naturvårdsverkets webbplats. Ansökan om LONA-bidrag ska göras till länsstyrelsen. Det är de som beslutar om vilka projekt som ska få bidrag. Den 1 december är alltid sista ansökningsdatum inför varje nytt år. Har du en idé ska du höra av dig till kommunen i god tid innan.

Pågående projekt

Wimer bike park

Projekt som är avslutade

Under åren 2004–2016 har ett antal Lokala Naturvårdsprojekt (LONA) genomförts i Vimmerby kommun med stöd av statliga bidrag. Dessa är:

 • Ivars udde
 • Lövparken i Tuna
 • Sevedeleden i Djursdala
 • Naturvårdsprogram för Vimmerby kommun
 • Brantestad naturrunda
 • Djursdalaöringen
 • Lindstorps kulle
 • Sundsängen
 • Tumtorpet
 • Naturvärdesbedömning av sjöar och vattendrag
 • Smé-åna
 • Lundområdet
 • Våtmark vid Hultserum-Sund

Du kan läsa om några av dessa LONA-projekt genom länkarna under "Mer information".