Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Hemsändning av dagligvaror - en form av landsbygdsservice

Det kan finnas möjlighet för dig som bor på landsbygden att få hjälp att få dina dagligvaror hemkörda till dig. Det görs med hjälp av det som kallas hemsändingsbidrag.

Hemsändningsbidraget gäller för kommuninvånare i kommunens tätorter, inte inne i Vimmerby tätort, eftersom regelverket är utformat som ett stöd för landsbygden.

Hur fungerar det?

Vimmerby kommun kan ge bidrag till dagligvarubutiker som ordnar hemsändning av varor till personer som bor permanent i någon av kommunens tätorter. Kommunen har utifrån detta avtal med några dagligvarubutiker. Handlaren får ett fast bidrag per hemsändning, bidragets storlek beslutas årligen av kommunfullmäktige.

Hemsändningen riktar sig till personer som på grund av ålder eller funktionshinder inte har möjlighet att själv göra sina inköp, eller när ingen i hushållet kan ta sig till butiken på grund av att man inte har bil eller körkort. Vid särskilda skäl finns det även möjlighet till tillfällig hjälp.

 • Bidrag ges endast till hemsändning av dagligvaror.

 • Bidrag ges för högst en leverans per hushåll och vecka.

 • Kunden avgör i samråd med handlaren var man kan beställa varor. Handlarna kommer överens om sitt kundområde.

 • Handlaren avgör själv, i samråd med kunderna, beställnings- och leveransrutiner.

 • Hemsändningen ordnas och organiseras av handlaren själv.

 • Handlaren antecknar utförda leveranser på en hemsändningslista som även kunden signerar.

Vad kostar det för den som har hemsändning?

Tjänsten kostar inget, handlaren får ersättning för tjänsten från Vimmerby kommun.

Vart vänder jag mig för att få hemsändning?

Kontakta din lokala handlare för att höra hur rutinerna ser ut och om butiken kan hjälpa dig.

Idag har Vimmerby kommun avtal med följande handlare.

 • Handlar´n i Gullringen, Telefon: 0492-220 02
 • ICA Nära i Fröding, Telefon:0492-400 03
 • ICA Nära i Storebro, Telefon: 0492-300 58
 • ICA Nära i Södra Vi, Telefon: 0492-200 23
 • Tuna matbutik, Telefon: 0492-500 03

Om jag bor i Vimmerby tätort och inte klarar att handla själv

Hjälp att handla - inköpsservice