Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Upplysning om verksamhet

Det finns verksamheter inom hälsoskydd som inte behöver göra en anmälan för att få starta. Det gäller till exempel sjukgymnastik, massage och lokaler för tillfälligt boende. Däremot är det bra om du upplyser miljö- och byggnadsförvaltningen om att du tänker starta en sådan verksamhet.

Verksamheter där upplysning är tillräckligt:

  • Verksamhet med hygienisk behandling som inte innebär risk för blodsmitta eller annan smitta, till exempel massage och zonterapi.
  • Lokaler för vård och annat omhändertagande, till exempel servicehem, sjukgymnastik, tandvård, hälso- och sjukvård samt vuxenutbildning.
  • Samlingslokal, camping, hotell, vandrarhem, pensionat, idrottsanläggning och gym.

Så gör du en upplysning

Du gör en upplysning genom att fylla i blanketten ”Upplysning om verksamhet”. Blanketten skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Tillsyn

Även om det räcker med att du gör en upplysning för din verksamhet har miljö- och byggnadsförvaltningen tillsyn över den. Därför är det viktigt att du hör av dig till oss om du startar eller tar över en sådan verksamhet. Det kan finnas saker som behöver diskuteras i förväg, innan man börjar inreda lokalen.

Avgifter

Det kostar inget att upplysa kommunen om att du ska starta en verksamhet. När tillsyn blir aktuellt tar vi ut en avgift på 1 060 kronor per timme.