Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Adresser och namnsättning

Miljö- och byggnadsförvaltningen ansvarar för adressättning och ajourhåller lägenhetsregistret inom hela Vimmerby kommun. Här kan du läsa mer om detta.

Adressättning

När nya områden, tomter eller gator och vägar bildas så ser vi till att de får nya adresser. Vid adressättning i en tätort använder vi gatunamn med nummer. På landsbygden använder vi trakt- eller bynamn, eventuellt gårdsnamn och nummer.

Syftet med adresserna är att de ska användas av bland annat larmcentralen, polisen, räddningstjänsten och posten men givetvis också av allmänheten. Därför är det viktigt att varje adress är unik, aktuell och korrekt. Eftersom adresserna bygger på ortsnamn, gatunamn och gårdsnamn har de även ett stort kulturhistoriskt värde.

Lägenhetsregistret

Vi ser även till att lägenhetsregistret är aktuellt. Därför ska du som äger ett flerbostadshus informera oss om nytillkomna, förändrade och borttagna bostadslägenheter. Oftast gör du detta i samband med att du ansöker om bygglov. Du kan även behöva föreslå nya lägenhetsnummer som vi sedan tar beslut om.

Lägenhetsregistret är ett nationellt register över alla bostadslägenheter i Sverige. I registret finns information om själva bostaden, till exempel area och antal rum. Syftet med registret är att det ska bli enklare och billigare att ta fram statistik om hushåll och bostäder.