Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Bildarkiv - Bilder från Vimmerby kommun

I vårt arkiv förvaras ett antal större och mindre bildsamlingar. Ett stort arbete har lagts ner på att digitalisera delar av dem. Frukten av det arbetet hittar du på Bildarkivets sida.

"En bild säger mer än tusen ord...." är ett uttryck som äger sin rätt. Visst är det fantastiskt roligt att sitta och studera fotografier och se de stora och små förändringar som skett i samhället och vår närmiljö under de gångna åren.

Miljöer ändras, gamla byggnader rivs och nya byggs på de gamlas plats. Nya bostadsområden förändrar samhällsbilden. Vi växer upp, åldras och försvinner. Mycket av detta finns dokumenterat i privata album och i professionella fotografers fotosamlingar. I Vimmerby har ett antal av dessa överlämnats till kommunens bildarkiv - ett något missvisande namn då det egentligen inte rör sig om ett arkiv i egentlig mening.

Under början av 2000-talet inleddes ett omfattande digitaliseringsarbete för att tillgängliggöra delar av det material som överlämnats. Arbetet pågår fortfarande och bilder läggs fortlöpande ut via kommunens hemsida, se länken nedan.

Vill du lämna fotografier till bildarkivet?

Vi tar fortfarande emot fotografier i begränsad omfattning, men vi förbehåller oss rätten att bedöma fotografiernas värde för framtiden innan vi tar in dem i samlingarna.