Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Gator och vägar

Liten kille på cykel

Inom tätbebyggt område används oftast begreppet gata och utanför tätortsområdet används oftast begreppet väg. 

I kommunen finns olika väghållare. Väghållaren är den som ansvarar för gatan eller vägen. Oftast äger kommunen centrala gator samt vägar som ligger inom detaljplanelagt område.

För övriga gator och vägar ansvarar Trafikverket, föreningar eller enskilda privatpersoner.