Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Kottens förskola i Frödinge

Kottens förskola ligger i Frödinge, en mil utanför Vimmerby.

Kottens förskola består av tre avdelningar varav en är i en paviljong. I paviljongen går barnen mellan 1-2 år. I huvudbyggnaden finns det barn mellan 3 och 5 år. Vi har ett stort samarbete mellan arbetslagen för att öka känslan av att vi är tillsammans på förskolan.

Kottens förskola sätter barnen och glädjen i fokus och utformar verksamheten efter barnens behov och intressen. På Kotten leker, lär, skrattar och utvecklas vi tillsammans. Vi vill att alla, både barn och vuxna, ska känna sig trygga och sedda varje dag. Närhet och gemenskap är en viktig värdegrund i vår verksamhet. Vi vet att varje barn är fullt av unika förmågor och kunskaper. För oss är det viktigt att bekräfta, uppmuntra och utveckla barnens nyfikenhet och egen lust att lära.

"Lek är träning, träning är inlärning, inlärning ger utveckling"

På Kottens förskola är det leken som är i fokus. Vi använder oss av olika medel, till exempel skapande, rörelse, matematik, naturvetenskap, språk, musik och drama, för att alla barn ska få sina behov tillgodosedda. Genom att använda leken och barnens intressen hittar vi det lustfyllda lärandet. En stor del av verksamheten dokumenteras med hjälp av bild och text.

Vi har en stor gemensam gård där finns det möjlighet för barnen att använda sin fantasi och där barnen ges möjlighet för motoriska utmaningar. Vi har även ett skogsparti på gården och det ger oss ännu ett komplement i barnens lärmiljöer. Vi använder oss också av skogen runt omkring förskolan för att hitta ytterligare utmaningar för barnen.

Hos oss välkomnas du av barn och pedagoger som är stolta över sin förskola och sitt arbete.